Printervriendelijke versie

BANK – 012

Betalingsenveloppe

Naamgeving bestand betalingsenveloppe

Hoe kan ervoor gezorgd worden dat de XML-bestanden van de betalingsenveloppen die op eenzelfde dag aangemaakt werden, automatisch alfabetisch op elkaar volgende namen krijgen?

De XML-bestanden voor de betalingsenveloppen worden automatisch op een specifieke manier benoemd, in functie van de datum waarop ze aangemaakt werden. Hun naam vangt steeds aan met de letter P, gevolgd door 2 cijfers voor het jaar, 2 cijfers voor de maand en 2 cijfers voor de dag. Om het verschil te maken tussen meerdere bestanden die op eenzelfde dag aangemaakt werden, zal een letter toegevoegd worden op de laatste positie van de naam.

Het is mogelijk om deze laatste letter van de naam automatisch te laten bepalen door Sage BOB 50, zodat er geen risico op dubbele bestandnamen gelopen wordt. Dit gebeurt als volgt:

1.   Het scherm Opties dient geopend te worden op het knooppunt Bank.

2.   In de zone Transferdirectory van het gedeelte Betalingsbestanden dient een standaardfolder voor de XML-bestanden gekozen te worden.

Boekhouding & Financiën | WorKSpaces | Bankverrichtingen |

 

3.   Ten slotte kan deze aanpassing bewaard worden via de knop .

Wanneer een XML-bestand aangemaakt wordt na het uitvoeren van deze instelling, zal Sage BOB 50 eerst deze folder overlopen en, indien nodig, de voorgestelde bestandsnaam aanpassen om dubbels te voorkomen.