Printervriendelijke versie

ACCT – 029

Analytiek

Verplichte analytische ingaven

Hoe kan het ingeven van een analytische waarde verplicht gemaakt worden voor (een) bepaalde rekening(en)?

Als eerste stap moet aangegeven worden dat de ingaven voor een analytisch plan verplicht zijn. Dit gebeurt in het scherm Analytisch plan. Het vak Verplicht geeft aan dat wanneer op een algemene rekening de ingave van een waarde voor dit plan mogelijk gemaakt wordt, deze waarde voor dit plan moet worden ingevuld.

 

FAQ50NL_259_01.jpg

Boekhouding & Financiën | Extra | Configuratie | Definitie plannen

Eens het veld Verplicht aangevinkt is, moet worden aangegeven op welke algemene rekeningen er analytische ingaven kunnen plaatsvinden. Dit gebeurt in de Instellingen van het boekhoudplan of de fiches van de algemene rekeningen in het Boekhoudplan. Beide werkwijzen geven hetzelfde resultaat maar de eerste laat toe te werken via een lijst van de algemene rekeningen terwijl de tweede via de fiches werkt.

 

Boekhouding & Financiën | Extra | Configuratie | Boekhoudplan instellen

 

Boekhouding & Financiën | Bestand | Boekhoudplan

Er zijn twee manieren om aan te geven of er op een algemene rekening analytiek zal worden ingegeven:

·     De kolom Analytisch in de Instellingen van het boekhoudplan

·      Het veld Analytische ingaven op het tabblad Omschr. in het Boekhoudplan

De kolom met de naam van het analytisch plan geeft aan voor welk specifiek plan analytiek ingegeven kan worden, op de fiche gebeurt dit in het tabblad Analyt.

 

Opgelet

De analytiek kan enkel ingegeven worden bij de ingave op de plannen waarvoor het vak aangevinkt is. Is dit niet het geval, dan zullen de plannen geblokkeerd blijven bij de ingave.

 

Het analytisch plan kan, zoals hierboven vermeld, ook verplicht aangemaakt worden. In dat geval zal er bij een ingave op een ingestelde rekening een boodschap verschijnen wanneer het plan niet ingevuld is.

 

Tip

Om tijd te besparen bij het ingeven kan geopteerd worden voor een Standaardwaarde (in te geven in de zone Standaard van de lijst of de fiche). Bij de ingave zal deze waarde dan al automatisch verschijnen in het veld van het desbetreffende analytische plan.