Personalisering

Hoe kan de sorteervolgorde voor de documenten in de boomstructuur van BOB-demat gekozen worden?

Hoe kan het in BOB-demat ingegeven commentaar weergegeven of verborgen worden bij het raadplegen van gedematerialiseerde documenten?

Hoe een project- of identificatiecode toewijzen aan een gedematerialiseerd document?

Hoe worden de nieuwe verwervingsetiketten voor BOB-demat efficiënt gebruikt?

Hoe kan de tekenherkenning voor documenten in kleur versneld worden?

Hoe kunnen de herkenningsmodellen gedeeld worden tussen dossiers?

 
Ingaven

Hoe kan een standaardrekening voor het boeken van leeggoed in BOB-demat ingesteld worden?

Hoe kan een diverse post ingegeven worden via het klassieke ingavescherm, gebruik makend van BOB-demat?

Hoe kan bij het kwalificeren van een document BOB-demat er voor gezorgd worden dat de Opmerking automatisch ingevuld wordt aan de hand van de Mededeling?

Hoe kunnen de Intrastat-gegevens rechtstreeks via BOB-demat ingegeven worden?

Hoe kan een verwervingsmodel verwijderd worden?

Hoe kunnen documenten met negatieve bedragen opgeslagen worden, zonder waarschuwing rond de btw?

Hoe kan de tekenherkenning opnieuw worden afgedwongen?

 
Analytiek

Hoe kunnen de analytische ingaven geraadpleegd worden via de werkomgeving BOB-demat?

 
Raadplegen

Hoe kan bij het raadplegen van een door BOB-demat verwerkt gedematerialiseerd document, een kopie van dit document opgeslagen worden?

Hoe kan de weergave van gedematerialiseerd document losgekoppeld worden van de werkomgeving BOB-demat?

Hoe kan een samenvatting van een ontvangen factuur of creditnota weergegeven worden in BOB‑demat?

Hoe kan het zoeken in de Sage-box mogelijk gemaakt worden voor documenten die na de bijhorende boeking ingescand werden?

 
Afdrukken

Hoe kan de boekingsinformatie die getoond wordt op een gedematerialiseerd document, mee afgedrukt worden?

 

 

Naar het vorige niveau