Dossier

Waartoe dienen de opties Vorderingen - Termijnen in de Algemene opties van de Boekhouding?

Hoe kunnen de afpuntingen van boekingen gekleurd weergegeven worden bij het raadplegen?

Waartoe dient de optie Aanvullen financieel?

Waartoe dient de optie Precentralisatie van boekingen op derden?

Waartoe dient de optie Ingaven: afpuntingssleutel?

Waartoe dient de zone Valuta die in de dagboekfiches verschijnt als het Valutabeheer actief is?

Hoe kan het standaarddagboek voor automatische boekingen ingesteld worden?

**Expert** Waarom kan de Expertmodus niet geactiveerd worden voor een bepaald dossier?

Hoe kunnen meerdere collectieve rekeningen voor klanten of leveranciers gedefinieerd worden?

Hoe wordt een standaarddagboek voor diverse posten bij de recuperatie van SODA's ingesteld?

Wat is de invloed van de Brexit op het gebruik van Sage BOB?

 

 

Naar het vorige niveau