Btw-aangifte

Hoe alle ingaven afdrukken voor een bepaald vak van de BTW-aangifte?

Hoe kan een BTW-code aangemaakt worden die door de gebruiker opgegeven rekeningen en vakken van de BTW-aangifte zal gebruiken?

Hoe kunnen de boekingen die een btw-vak bewogen, geraadpleegd worden?

Hoe kan een btw-aangifte in Euro opgemaakt worden voor een dossier met een andere basisvaluta?

 
Btw-aangifte (BE)

Hoe kunnen de elektronische ontvangstbevestingsbestanden zoals deze voor de BTW-aangifte ingelezen en behandeld worden in Sage BOB 50?

Hoe kan de btw-overdracht geactiveerd worden in Sage BOB 50 (om rekening te houden met de nieuwe Belgische BTW-wetgeving vanaf 1 januari 2015)?

Hoe kunnen de verkoopfacturen ingegeven worden zodat ze pas bij het ontvangen van de betaling opgenomen worden in de BTW-aangifte?

Hoe kunnen de verkoopfacturen ingegeven worden zodat deze opgenomen worden in de BTW-aangifte voor de uitgifteperiode van de factuur?

Hoe kunnen de aankoopfacturen ingegeven worden zodat ze pas bij het uitvoeren van de betaling opgenomen worden in de BTW-aangifte?

Hoe kunnen de aankoopfacturen ingegeven worden zodat deze opgenomen worden in de BTW-aangifte voor de uitgifteperiode van de factuur?

Hoe kan, wanneer gebruik gemaakt werd van de BTW-overdracht, gecontroleerd worden of een aangemaakte BTW-aangifte op de correcte documenten gebaseerd is?

Hoe kan, voor een document waaraan een verkeerde BTW-periode toegewezen werd, deze BTW-periode geherinitialiseerd worden?

Hoe kan de btw-periode voor een document aangepast worden?

Hoe kan het bedrag van een document verdeeld worden over meerdere btw-periodes?

Hoe kan de btw-periode voor meerdere documenten gelijktijdig aangepast worden?

**Expert** Bij het aanmaken van een BTW-aangifte is de knop BTW-brief uitgegrijsd. Waarom is dit het geval en hoe kan deze weer geactiveerd worden?

**Expert** Hoe de functionaliteit voor de BTW-brieven activeren?

Hoe wordt het vak 91 automatisch aangevuld op de btw-aangifte?

**Expert** Hoe kan bepaald worden of de optionele maandelijkse voorschotten voor de trimestriële btw opgenomen worden in de btw‑brieven?

Hoe kan een foutmelding rond de mandataris voorkomen worden bij het neerleggen van een btw-aangifte via Intervat?

Het vak 91 van de btw-aangifte moet leeg blijven.

 
Btw-aangifte (LU)

Hoe kunnen de ontvangen toelagen bij de aanschaffing van vaste activa automatisch in de kolom Subventions reçues van de jaarlijkse BTW-aangifte weergegeven worden?

Hoe kan voor een Luxemburgs dossier gebruik gemaakt worden van de vereenvoudigde jaarlijkse btw-aangifte?

Hoe kan het juiste handelsregisternummer (n° RCS) opgegeven worden zodat het eCDF de btw-aangifte niet weigert?

 
Jaarlijkse klantenlisting

Hoe de volgende foutmelding vermijden: Could not convert variant type into type currency?

Hoe dienen klanten met verschillende fiches maar eenzelfde btw-nummer op de jaarlijkse klantenlisting voor de btw verwerkt te worden?

Hoe wordt het in de loop van het jaar gerealiseerde omzetcijfer geïnitialiseerd in de betreffende jaarlijkse klantenlisting, voor een onderneming onder het stelsel van vrijstelling van BTW?

Hoe kan het omzetcijfer en btw-bedrag voor de klantenlisting geïnitialiseerd worden voor een bestaand dossier dat in Sage BOB 50 gerecupereerd werd?

Hoe kan een klant, met een omzetcijfer van minder dan 250€ voor het huidige boekjaar, toch opgenomen worden in de jaarlijkse klantenlisting, omdat er voor deze klant in het huidige boekjaar een creditnota opgemaakt werd voor een factuur uit het vorige boekjaar?

 
Intrastat

Hoe kan de Intrastat-aangifte elektronisch uitgevoerd worden? Er is geen knop zichtbaar voor het aanmaken van een bestand.

Hoe kunnen bepaalde lijnen uitgesloten worden van de Intrastat-aangifte?

Wat betekenen de rode lijnen in de Intrastat aangifte? Hoe kunnen deze gecorrigeerd worden?

 
Commissiefiches

Hoe kan bij de commissiefiches voor een fysiek persoon de voornaam aangegeven worden?

 
Verworpen uitgaven(VU)

Hoe kan de tabel voor de verworpen uitgaven afgedrukt worden in een van de standaardtalen van Sage BOB 50?

Hoe een nieuwe VU-code aanmaken?

**Expert** Hoe de verworpen uitgaven rond meerdere bedrijfsvoertuigen individueel beheren via analytiek als deze werden ingegeven op eenzelfde rekening?

**Expert** Hoe de verworpen uitgaven rond 2 bedrijfsvoertuigen individueel beheren wanneer deze vooraf al ingegeven werden op eenzelfde rekening?

 
FAIA

Hoe kan een correcte FAIA-export aangemaakt worden wanneer er geen gebruik gemaakt wordt van het Minimum Algemeen Rekeningstelsel?

 
Overeenstemming btw - omzetcijfer

Hoe dienen de resultaten van de afdruk Overeenstemming BTW - Omzetcijfer geïnterpreteerd te worden?

 

 

Naar het vorige niveau