Printervriendelijke versie

ACCT – 122

BTW-aangifte

Vereenvoudigde jaarlijkse btw-aangifte LU

Hoe kan voor een Luxemburgs dossier gebruik gemaakt worden van de vereenvoudigde jaarlijkse btw-aangifte?

Om gebruik te maken van de Vereenvoudigde jaarlijkse aangifte, volstaat het om deze keuze aan te vinken in het scherm Opties.

Dit gebeurt als volgt:

1.      Het scherm Opties wordt geopend.

2.      Onder het knooppunt Wett. doc. wordt het punt BTW gekozen.

3.      Het vak Vereenvoudigde jaarlijkse aangifte wordt aangevinkt.

Algemene configuratie |  | Wett. doc. | BTW

 

OPGELET

Bij het aanvinken van het vak Vereenvoudigde jaarlijkse aangifte zal een boodschap verschijnen die toelaat om het gedrag van de btw-codes in de aangifte te personaliseren. Het is verplicht om hier een keuze te maken.

 

 

4.      Een van de volgende keuzes dient gemaakt te worden:

: het tabblad Jaarlijks gedrag voor de standaard in Sage BOB 50 aanwezige btw-codes wordt automatisch aangepast om gebruik te maken van de vereenvoudigde aangifte en het vak Vereenvoudigde jaarlijkse aangifte wordt aangevinkt.

: het vak Vereenvoudigde jaarlijkse aangifte wordt aangevinkt, maar er zullen geen wijzigingen plaatsvinden in het tabblad Jaarlijks gedrag voor de standaard in Sage BOB 50 aanwezige btw-codes.

: het vak Vereenvoudigde jaarlijkse aangifte wordt niet aangevinkt en er vinden geen wijzigingen plaats.

OPGELET

Enkel standaard btw-codes worden automatisch aangepast. Gepersonaliseerde codes moeten steeds manueel aangepast worden.

 

5.      Ten slotte worden de wijzigingen bewaard via de knop .

Na deze stappen zal de vereenvoudigde jaarlijkse btw-aangifte in het dossier gebruikt worden.

Tip

Als het vak Vereenvoudigde jaarlijkse aangifte weer afgevinkt wordt, zal voorgesteld worden om het standaardgedrag voor de in Sage BOB 50 aanwezige btw-codes te herstellen. Ook hier dienen gepersonaliseerde codes manueel aangepast te worden.