Printervriendelijke versie

ACCT – 028

Ingaven

Documenten ingeven in voorgaande periode

Hoe een document ingeven in een voorgaande periode (van een voorgaand boekjaar)?

Het kan voorkomen dat een boekjaar al werd afgesloten en dat er reeds werd ingegeven in het huidige boekjaar, maar dat er nog dient te worden ingegeven in een vorige periode, die ook nog eens tot een vorig boekjaar behoort.

Wanneer de periode in het vorige boekjaar valt, moet er gecontroleerd worden of de periodes voor dat boekjaar niet worden afgesloten in het Periodebeheer. De periode waarin ingegeven moet worden, mag niet aangevinkt zijn in de kolom van het dagboektype voor deze ingave.

 

Tip

Als in een kolom een periode afgevinkt wordt, zullen de er op volgende periodes in deze kolom ook afgevinkt worden.

 

Boekhouding & Financiën | Extra | Periodebeheer

 

Als er moet worden nagegaan of de vorige periode geopend is, moet de optie voor het ingeven in voorgaande periode aangevinkt worden. Dit gebeurt door in de Opties van de Algemene configuratie het vakje Document toevoegen in voorgaande periode aan te vinken. Zonder deze optie kan enkel in de huidige of volgende periode(s) ingegeven worden.

Algemene configuratie | Instellingen | Opties | Boekhouding | Ingaven

 

In de fiche van de Dagboeken moet de vorige periode ook weer zichtbaar gemaakt worden in het ingavescherm. Hier moet de gewenste periode gekozen worden bij het overeenstemmende boekjaar.

Boekhouding & Financiën | Extra | Configuratie | Dagboekenlijst

 

Vond de wijziging plaats in een voorgaand boekjaar, dan moet het huidige boekjaar (en eventueel de boekjaren tussen het huidige en het gewijzigde boekjaar, te beginnen met het minst recente) via het menupunt Opening van een boekjaar heropend worden.

Boekhouding & Financiën | Extra | Opening van een boekjaar