Printervriendelijke versie

ACCT – 047

Ingaven

Invoer van diverse posten in Excel

Hoewel het Excelbestand bedragen met 2 decimalen bevat, worden deze zonder decimalen geïmporteerd in diverse posten. Hoe deze situatie verhelpen?

Deze foutmelding komt regelmatig voor bij de computers waarop Windows 7 vooraf werd geïnstalleerd.

Hoewel de instellingen voor Land en taal in Windows correct geconfigureerd zijn, is het nodig de standaardinstellingen voor getallen, valuta, tijd en datum aan te passen. Door deze handeling zullen de instellingen in het configuratiescherm gesynchroniseerd worden met deze in het systeem.

 

Tip

Deze handeling vereist administratorrechten van de computer

Deze handeling dient als volgt te worden uitgevoerd in Windows:

1. Sluit alle toepassingen van Sage BOB 50.

2. Klik op de knop  om het Windowsmenu te openen.

3. Klik op de knop  om het Configuratiescherm te openen.

4. Klik op de knop  om het instellingenvenster voor Land en taal te openen.

 

Tip

Als de opties van het configuratiescherm worden weergegeven op Categorie, volstaat het om te klikken op de koppeling Klok, taal en regio en vervolgens op de koppeling Land en taal om hetzelfde resultaat te bekomen als in stap 4.

5. Klik op de knop  in het tabblad Notaties.

6. Klik op de knop .

 

7. Klik op de knop  om de wijziging van de landinstellingen te bevestigen.

8. Klik op de knop  om de nog openstaande vensters te sluiten (venster van stap 6 en vervolgens venster van stap 5) en zo de wijzigingen door te voeren.