Printervriendelijke versie

ACCT – 007

Boekhoudkundige audit

Openstaande posten klanten op datum

Hoe kan een efficiënte en regelmatige controle uitgevoerd worden op de inning van de schuldvorderingen?

Dankzij de controle Openstaande posten klanten van + XX dagen op datum van DD/MM/JJJJ is het eenvoudig om gevaarlijke schuldvorderingen op te volgen die later eventueel opnieuw geklasseerd zullen worden als dubieuze vorderingen of als een waardevermindering.

Dit gaat als volgt in zijn werk:

1.   Kies de optie Boekhoudkundige audit onder de menupunten Raadplegen of Afdrukken van het tabblad Boekhouding & Financiën.

2.   In het venster voor de Boekhoudkundige audit wordt vervolgens de Periode gekozen waarvoor de onbetaalde documenten opgezocht zullen worden. Hierna dient ook de controle Openstaande posten klanten van + XX dagen op datum van DD/MM/JJJJ aangevinkt te zijn.

Boekhouding & Financiën | Raadplegen | Boekhoudkundige audit

3.   In het gedeelte onderaan het venster worden de criteria ingesteld voor de weer te geven schuldvorderingen.

·     Kies het Aantal dagen waarmee de vervaldag van de factuur overschreden is.

·     Geef aan of het gewenst is dat het Detail van de boekingen voor deze schuldvorderingen weergegeven wordt in het resultaat van de Boekhoudkundige audit.

·     De Spildatum die gebruikt wordt voor de berekening zal standaard op de huidige datum ingesteld zijn.

4.   Eens alle criteria geselecteerd werden, zal de knop  het resultaat van de Boekhoudkundige audit tonen.

Boekhouding & Financiën | Raadplegen | Boekhoudkundige audit

Het resultaat van de Boekhoudkundige audit is zichtbaar op de tweede pagina, de eerste pagina bevat een samenvatting van de dossiergegevens en de uitgevoerde test.