Personalisering

Hoe kan bepaald worden welke documenten weergegeven worden in het raster van het scherm Raadpleging van goed te keuren documenten?

Hoe kunnen de weergegeven kolommen in de Documentenlijst met de goed te keuren documenten aangepast worden?

Hoe kan het aantal dagen vóór de vervaldag, waarna een document in het rood weergegeven wordt in de Sage Approval webinterface, ingesteld worden?

Hoe wordt de beveiligde versie van de server voor Sage Approval geactiveerd in Chrome en Internet Explorer?

Hoe wordt de beveiligde versie van de server voor Sage Approval geactiveerd in Mozilla Firefox?

 
Raadplegen

Hoe kan de weergave van gedematerialiseerd document losgekoppeld worden van het venster Raadpleging van goed te keuren documenten?

Hoe kan de volledige historiek van alle goedkeuringsopmerkingen voor een document geraadpleegd worden?

Hoe kan een goedkeuringsopmerking toegevoegd of beantwoord worden via het venster Raadpleging van goed te keuren documenten?

Hoe kunnen documenten met ongelezen goedkeuringsopmerkingen eenvoudig opgezocht worden?

Hoe kunnen de goedkeuringsopmerkingen voor een document geraadpleegd worden alvorens over te gaan tot de automatische betaling ervan?

 

 

Naar het vorige niveau