Klanten / Leveranciers / Prospecten

In de derdenfiche zijn verschillende knoppen met iconen zichtbaar. Wat is hun betekenis en bijbehorend gebruik?

Er bestaan twee verschillende derdenfiches waarvoor reeds ingaven geboekt werden. Achteraf blijkt dat het om één en dezelfde onderneming gaat. Kunnen deze fiches samengevoegd worden?

Hoe kan de referentie van een klant of leverancier aangepast worden?

Hoe kan het formaat waaraan de invoer van een btw-nummer moet voldoen, bepaald worden?

Hoe de datum van de laatste boekhoudkundige activiteit voor een derde achterhalen?

Hoe een lijst afdrukken van de persoonlijke gegevens die Sage BOB 50c bewaard voor een derde?

 
Btw-codes

Hoe kunnen de nieuwe Luxemburgse btw-voeten geactiveerd worden vanaf 1 januari 2015?

 
Dagboeken

Hoe kan de referentie van een dagboek aangepast worden?

 

 

Naar het vorige niveau