Printervriendelijke versie

ACCT – 082

BTW-codes

BTW-voeten Luxemburg bijwerken

Hoe kunnen de nieuwe Luxemburgse btw-voeten geactiveerd worden vanaf 1 januari 2023?

Het automatisch bijwerken van de btw-voeten voor Luxemburgse dossiers gebeurt in twee stappen:

·      Het aanmaken van de nieuwe btw-voeten.

·      Het toepassen van deze nieuwe btw-voeten op alle gegevens van Sage BOB 50 die gebruik maken van standaard ingestelde btw-voeten, zoals algemene rekeningfiches, derdenfiches, boekhoudcategorieën, modellen etc.

 

Opgelet

Deze twee stappen kunnen enkel automatisch uitgevoerd worden voor de standaard in Sage BOB 50 voorziene btw-voeten en -codes. De gepersonaliseerde btw-voeten en -codes dienen manueel aangemaakt en/of toegewezen worden.

 

Tip

Wanneer u een vervallen btw-voet wil gebruiken in de ingaven, moet u het vorig btw-regime activeren. Hierna komen alle voeten voor in de lijst, ongeacht hun geldigheid.

 

 

Beide stappen worden hier verder beschreven.

Aanmaken van de nieuwe btw-voeten

Het aanmaken van de nieuwe btw-voeten gebeurt volledig automatisch wanneer een Luxemburgs dossier geopend wordt. De gebruiker hoeft hiervoor geen specifieke handelingen te verrichten.

Boekhouding & Financiën | Extra | Configuratie | Beheer BTW-codes

 

Tip

De Geldigheid van deze nieuwe btw-codes is zo ingesteld dat deze pas vanaf 01/01/2023 gebruikt kunnen worden.

Toepassen van nieuwe btw-voeten

Het automatisch toepassen van de nieuwe btw-voeten in de Sage BOB 50 gegevens gebeurt als volgt:

1.   Het menupunt Wijziging btw-voeten 2023 dient gekozen te worden.

Boekhouding & Financiën | Extra | Configuratie | Wijziging btw-voeten 2023

 

2.   De knop  zal de nieuwe btw-voeten toepassen op alle gegevens binnen Sage BOB 50 die gebruik maken van een of meerdere standaard btw-voeten.

 

3.   De knop  zal ten slotte het proces voltooien.

Na het voltooien van de bovenstaande stappen zullen alle gegevens binnen Sage BOB 50, die gebruik maken van standaard btw-voeten, bijgewerkt zijn naar de nieuwe btw-voeten.