Printervriendelijke versie

GEN – 026

Personaliseren

Derden opzoeken op naam

Hoe kan in Sage BOB 50 gebruik gemaakt worden van de Naam in plaats van de Referentie bij het opzoeken van derden?

Wanneer binnen Sage BOB 50 gebruik gemaakt wordt van bijvoorbeeld een klantennummer als referentie voor een klant, kan het vaak nuttiger zijn om de derden op Naam te sorteren bij het opzoeken dan op hun Referentie.

Om de derden binnen alle opzoekscherm van Sage BOB 50 op Naam te sorteren, dienen volgende stappen uitgevoerd te worden:

1.    Het scherm Opties wordt geopend op het tabblad Dossier onder Algemeen.

2.    Bij Opzoeken in derdenfiche wordt gekozen voor Voorrang op naam.

Algemene configuratie | Instellingen | Opties | Algemeen | Dossier

 

3.    De knop  zal de aanpassingen opslaan.

Na het uitvoeren van deze stappen zullen alle klassieke opzoekschermen voor de derden in alle modules gesorteerd worden op Naam en niet langer op Referentie.