Printervriendelijke versie

GEN – 047

Personaliseren

Extra velden: kader

Hoe dient een extra veld van het type Kader geconfigureerd te worden?

Sage BOB 50 laat toe om een extra veld te configureren dat een kader of een lijn weergeeft.

Tip

Voor meer algemene informatie rond het aanmaken van extra velden is er de FAQ FAQ_B50GEN042 – Extra velden aanmaken.

 

In dit document wordt ingegaan op de instellingen die noodzakelijk zijn voor het aanmaken van het veld, de overige informatie kan teruggevonden worden in de beschikbare FAQ’s.

Het instellen van een Kader gebeurt als volgt:

1.      Wanneer dit nog niet gebeurd is, dient het tabblad voor de extra velden aangemaakt te worden zoals beschreven in de eerder vermelde FAQ.

2.      Een veld van het type Kader wordt aangemaakt, zoals in de eerder vermelde FAQ.

3.      Een louter informatieve omschrijvende tekst wordt opgegeven bij Omschrijv.

Tip

Afhankelijk van het gekozen scherm waarin het extra veld toegevoegd wordt en de gekozen tabel, zullen bepaalde zones uit de volgende beschrijving wel of niet beschikbaar zijn in het tabblad Eigenschappen.

 

4.      De Posities (en eventueel de afmetingen en zichtbaarheidsopties) van het extra veld kunnen opgegeven worden in de betreffende zones. Dit kan echter makkelijker en visueel gebeuren via de knop , nadat het extra veld bewaard werd.

5.      Het visuele aspect van het kader (of de lijn) kan gekozen worden via de lijst Type:

Kader: toont een kader.

Paneel: toont een 3D-paneel.

Verticale lijn: toont een verticale lijn.

Horizontale lijn: toont een horizontale lijn.

6.      De verdere verwerking gebeurt zoals beschreven in de FAQ FAQ_B50GEN042 – Extra velden aanmaken.

Boekhouding & Financiën | Bestand | Klanten | Fiche

Algemene configuratie | Instellingen | Extra velden

 

Na deze stappen zal het extra veld correct geconfigureerd en klaar voor gebruik zijn.