Printervriendelijke versie

INV – 041

ingaven

Serienummers in voorraad

Hoe kan de lijst met serienummers in overeenstemming gebracht worden met de reële toestand van de voorraad?

Het is mogelijk dat (bijvoorbeeld bij het opmaken van een inventaris) vastgesteld wordt dat het aantal serienummers dat gekend is voor een artikel, niet overeenstemt met het reële aantal van dit artikel in de voorraad.

In dit geval dienen er dus een aantal serienummers toegevoegd of net verwijderd te worden, naargelang het reële aantal artikels het aantal serienummers overtreft of net niet.

Deze correctie kan als volgt verlopen:

1.      Het scherm Controle serienummers wordt geopend.

Commercieel beheer | Extra | controle serienummers

 

2.      De knop  zet de procedure verder.

Tip

Het scherm Selectie artikels en voorraad zal standaard enkel de Artikels met serienummers voorstellen. Ook zal voorgesteld worden om enkel de artikel waarvoor een verschil tussen de lijst met serienummers en de reële voorraad bestaat, weer te geven.

 

3.      Indien nodig dient de selectie aangepast te worden.

Commercieel beheer | Extra | controle serienummers

 

4.      De knop  zet de procedure verder.

Commercieel beheer | Extra | controle serienummers

 

5.      De knop  zet de procedure verder.

Commercieel beheer | Extra | controle serienummers

 

6.      Het te corrigeren artikel wordt nu in het bovenste raster geselecteerd.

7.      Via de knoppen  en  onderaan het scherm kunnen serienummers respectievelijk toegevoegd en onttrokken worden aan de voorraad:

·     : Deze knop laat toe om ontbrekende serienummers die in de reële voorraad voorkomen, aan de door Sage BOB 50 verwachte voorraadsituatie toe te voegen, zodat de reële en theoretische voorraad weer overeenstemmen. Het klassieke scherm voor het toevoegen van serienummers wordt geopend. De ontbrekende serienummers kunnen hier manueel aangevuld worden. De knop  bevestigt de selectie.

 

·     : Deze knop laat toe om serienummers die voorkomen in de door Sage BOB 50 gekende theoretische voorraad, maar niet in de reële voorraad, te onttrekken aan de theoretische voorraad. Zo zullen de reële en theoretische voorraad weer overeenstemmen. Het klassieke scherm voor het aan de voorraad onttrekken van serienummers wordt geopend. Het volstaat om de te onttrekken serienummers te selecteren uit het bovenste raster en deze over te brengen naar de Geselecteerde serienummers via de knop . De knop  bevestigt de selectie.

 

8.      Eens alle correcties uitgevoerd zijn, kan het scherm Controle serienummers afgesloten worden via .

Wanneer de bovenstaande stappen correct uitgevoerd werden voor elk artikel, zal de reële voorraad weer overeenstemmen met de theoretische voorraad.