Printervriendelijke versie

INV – 006

Ingaven

Vergrendelen van de nettoprijs in een commercieel document

Is het mogelijk om de nettoprijs per documentlijn (zone N-Prijs) te vergrendelen, zodat de door Sage BOB 50 berekende nettoprijs per documentlijn niet manueel overschreven kan worden?

Sage BOB 50 zal de berekende nettoprijs steeds weergeven in de zone N-Prijs van een ingavelijn. Deze nettoprijs is opgebouwd uit verschillende elementen zoals de artikelhoeveelheid, korting(en), de eenheidsprijs etc. Wanneer het steeds gewenst is om de berekende nettoprijs te gebruiken, kan het nuttig zijn om de zone N‑Prijs te vergrendelen, met andere worden: om deze te beschermen tegen eventuele manuele aanpassingen.

Commercieel beheer | WorKSpaces | Documenten klanten

 

Het vergrendelen van de zone N-Prijs kan als volgt gebeuren:

1.   Het scherm Instellingen voor ingaven dient geopend te worden.

Commercieel beheer | Extra | Configuratie | Instellingen voor ingaven

2.   De knop  opent het scherm Persoonlijke instellingen voor ingaven.

Commercieel beheer | Extra | Configuratie | Instellingen voor ingaven |

 

3.   Bij Ingave type wordt Verkopen gekozen.

Commercieel beheer | Extra | Configuratie | Instellingen voor ingaven |

4.   Vervolgens dient in het raster Inhoud de lijn N-Prijs geselecteerd te worden.

Commercieel beheer | Extra | Configuratie | Instellingen voor ingaven |

 

5.   Het vak Niet wijzigbaar veld dient nu aangevinkt te worden.

Commercieel beheer | Extra | Configuratie | Instellingen voor ingaven |

 

6.   De knop  zal ten slotte alle aanpassingen opslaan.

De nodige aanpassingen zijn nu voltooid en alle schermen kunnen afgesloten worden. De zone N-Prijs zal niet meer manueel gewijzigd kunnen worden tijdens een ingave.

Tip

Deze werkwijze kan natuurlijk toegepast worden op alle documenttypes en hun ingavezones.