Printervriendelijke versie

INV – 043

Afdrukken

Waarde voorraad

Hoe kan een overzicht van de waarde van de voorraad afgedrukt worden?

De manier voor het bepalen van de waarde van de artikels in voorraad is niet dezelfde voor elke onderneming. Daarom laat Sage BOB 50 verschillende manieren toe om deze waarde te berekenen, om deze daarna in een overzichtelijk rapport af te drukken.

Dit gebeurt als volgt:

1.      Het scherm Voorraadpositie wordt geopend.

Commercieel beheer | Afdrukken | Voorraadpositie

 

2.      Bij Waardering op wordt de gewenste basis voor de berekening gekozen, samen met de Coëfficiënt waarmee deze waarde vermenigvuldigd moet worden. De mogelijkheden voor de berekening zijn:

Aankoopprijs: de Aankoopprijs uit het tabblad Aankoop van de artikelfiche.

Prijslijst: de prijs voor het artikel in de Prijslijst en eventuele Versie die opgegeven worden in de gelijknamige zones.

Gewogen gemiddelde: het Gewogen gemiddelde uit het tabblad Aankoop van de artikelfiche.

Laatste aankoopprijs: de Laatste aankoopprijs uit het tabblad Aankoop van de artikelfiche.

Zonder waardering: de waarde zal steeds 0 zijn.

3.      De overige zones worden op de klassieke manier aangevuld.

Na de bovenstaande stappen zal de afdruk van de Voorraadpositie de waarde van de voorraad volgens de gekozen manier weergeven.