Afschrijvingstabel

Bij het afdrukken van een Afschrijvingstabel staat in de laatste kolom van zowel Vaste activa als Afschrijvingen de datum 31/12 van het boekjaar vermeld. Nochtans werden de afschrijvingen nog niet berekend tot periode 12. Waarom toch deze datum?

Waarom verschijnt een volledig tegengeboekt goed nog in de afschrijvingstabel?

 

 

Naar het vorige niveau