Aankopen

Is het mogelijk om bij het boeken van de aankoop van een goed ervoor te zorgen dat Sage BOB 50 direct voorstelt om een fiche voor de vaste activa aan te maken?

 
Afschrijvingen

Hoe kan een uitzonderlijke afschrijving voor een goed uitgevoerd worden?

Hoe kan de afschrijvingsmethode voor een goed gewijzigd worden?

Hoe kunnen de boekingsrekeningen verbonden aan (de afschrijving van) een goed gewijzigd worden?

Hoe kan een goed uitgeboekt worden uit de boekhouding?

Hoe kan een verkocht goed tegengeboekt worden?

 

 

Naar het vorige niveau