Printervriendelijke versie

POS – 002

Ingaven

Artikellijnen opsplitsen bij een kassa-ingave

Hoe kan bij het Verkooppunt uitzonderlijk eenzelfde artikel op verschillende lijnen ingegeven worden op een Kassabon?

Als bij de ingaven van artikels in het verkooppunt meerdere exemplaren van eenzelfde artikel worden gekozen via de keuzelijst Artikel, is het mogelijk dat deze op 1 lijn verschijnen in de kassabon.

 

Tip

Het aanvinken van de optie Hergroeperen per artikel onder Algemene configuratie | Instellingen | Opties | Verkooppunt | Diverse opties zorgt ervoor dat alle artikels met dezelfde referentie op één lijn verschijnen als ze gekozen worden via de keuzelijst Artikel. De knoppen ,  en  zullen steeds het aantal artikels in de lijn aanpassen.

 

Verkooppunt | Ingaven

 

Via de schakelknop  zal het volgende artikel dat wordt ingegeven op een nieuwe lijn verschijnen, zelfs als dit hetzelfde artikel is als hetgene dat hiervoor werd ingegeven. Hier geldt wel de voorwaarde dat dit artikel moet worden ingegeven via de keuzelijst Artikel.

Verkooppunt | Ingaven