Nieuwigheden van de versie 6.04 van Sage BOB

GDPR

Ter herinnering, de GDPR (General Data Protection Regulation of Algemene Verordening Gegevensbescherming in het Nederlands), is een verordening van het Europese parlement en treedt in voege vanaf 25 mei 2018. Deze verordening voorziet in een geheel van regels die als doel hebben de persoonlijke gegevens van fysieke personen te beschermen.

In dit kader heeft Sage verschillende functionaliteiten in het leven geroepen om de gebruikers van Sage-producten te helpen bij het respecteren van de opgelegde regels. Zoals daar zijn voor Sage BOB:

•  De versterking van de veiligheid met betrekking tot de wachtwoorden;

•  Het beheer van het recht op de beperking van verwerkingen;

•  Het beheer van het recht op rectificatie, verwijdering van gegevens en het behoud van persoonlijke gegevens.

Versterking van de veiligheid met betrekking tot de wachtwoorden

Bij de installatie van een nieuwe versie van het pakket, worden alle opties voor de beveiligingsstrategie standaard geactiveerd. Deze opties omvatten ook een beheer van sterke wachtwoorden. Zo dient een wachtwoord te bestaan uit minimum 7 tekens, en minsten 1 letter en 1 cijfer te bevatten.

Het activeren van deze opties moet manueel gebeuren in al bestaande installaties. Na het activeren van de opties, zal de toegang tot Sage BOB onderworpen zijn aan de ingave van een wachtwoord.

Beheer van het recht op de beperking van verwerkingen

Het is mogelijk om derden uit te sluiten van elke briefwisseling met marketingdoeleinden. Hiertoe volstaat het om de optie Bewerkingen met marketingdoeleinden uitsluiten aan te vinken in de derdenfiche van klanten die dit wensen.

Het uitsluiten van deze derden van exports en afdrukken kan makkelijk gebeuren door het toepassen van een filter op deze optie.

Beheer van het recht op rectificatie, verwijdering van gegevens en het behoud van persoonlijke gegevens

De producten van Sage hebben steeds de mogelijkheid geboden om, onder bepaalde voorwaarden, de informatie in de identificatiefiches te wijzigen of te verwijderen.

Een nieuwe functie is nu beschikbaar: het is mogelijk om alle persoonlijke gegevens van derden te verwijderen en toch de fiche te behouden. Deze functie is voorbehouden aan "systeemgebruikers". Zo kan een dergelijke gebruiker de functie Persoonlijke gegevens verwijderen gebruiken in de derdenfiches.

Het gebruik van deze functie is onomkeerbaar en verwijdert alle gegevens die toelaten om de derde te herkennen, zoals:

•  De persoonlijke informatie in de signaletiekfiche;

•  De opmerkingen bij de algemene boekingen;

•  De opmerkingen en mededelingen bij boekingen waar een derde bij betrokken is.

De referentie wordt eveneens aangepast.

De referentie van fiches die deze bewerking ondergingen, zal geanonimiseerd worden.

Deze functie is ook beschikbaar in de fiches voor contactpersonen, waar ze de persoonlijke informatie van de contactfiche zal verwijderen.

Voor meer informatie, raadpleeg de GDPR-pagina van het Online Help Center.

 

CodaBox diensten

Activering van de diensten

We wensten het activeren van de CodaBox-diensten te vereenvoudigen in Sage BOB, door te werken op drie vlakken:

•  De vereenvoudiging van het ingavevenster voor het token;

•  Meer duidelijkheid bij het toekennen van rechten;

•  Weergave van de integratiestatus.

Verwerking van SODA's

Om de verwerking van SODA-bestanden te vergemakkelijken in Sage BOB, hebben we meerdere verbeteringen aangebracht:

•  De verwerking van SODA-bestanden is geïntegreerd in de werkomgeving Bankverrichtingen;

•  Het aanmaken van een DP per gerecupereerd bestand;

•  De mogelijkheid om de originele volgorde van de bewerkingen aan te houden;

•  Een instelbare folder voor het ontvangen van SODA-bestanden.

 

BOB-ole

BOB-ole vormt een continue en interactieve verbinding tussen Sage BOB en Microsoft Excel.

We hebben het gebruik van deze module in een multi-dossiercontext verbeterd, om zo de snelheid voor de verbinding met een dossier te verhogen, waardoor de berekeningstijd van het Excel-werkblad op zijn beurt weer verlaagd wordt.

 

Forfaitaire BTW

De berekeningsbladen voor de volgende forfaits zijn beschikbaar voor download:

•  Slagers en spekslagers;

•  bakkers, brood- en banketbakkers;

•  Caféhouders;

•  Kleine caféhouders;

•  Kappers;

•  Exploitanten van frietkramen.

Ter herinnering, de modulen en de berekeningsbladen voor de forfaitaire btw worden geïnstalleerd via de Opties van Sage BOB. Na het open van de pagina Wettelijke documenten | BTW, volstaat het om:

•  Op de knop Modules forfaitaire BTW te klikken om de nieuwe bladen te downloaden;

•  Op de knop Forfaitaire BTW installeren te klikken om de net verkregen nieuwe bladen te installeren.