Printervriendelijke versie

Overzicht

Derden uit Groot-Brittannië

Derden uit Noord-Ierland

Configuratie btw-voeten

Intrastat: land van herkomst

ACCT - 154

Signaletiek

Brexit

De aanpassingen voor de Brexit doorvoeren

Het Verenigd Koninkrijk bestaat uit:

•  Groot-Brittannië (Engeland, Schotland, Wales);

•  Noord-Ierland.

De aanpassingen die uitgevoerd dienen te worden in de derdenconfiguratie, zijn afhankelijk van hun locatie.

Opgelet

U moet beschikken over de versies Sage BOB 6.12 of 6.13 om derden uit het Verenigd Koninkrijk correct te beheren:
- 6.12 (uitgekomen in september 2020): U moet niets aanpassen. Controleer enkel of de configuratie van btw-voeten en sjablonen die als standaard ingesteld werden in de derdenfiches, gebruik maakt van internationale btw-voeten;
- 6.13 (uitgekomen in januari 2021): de landcodes XI en XU, die gebruikt kunnen worden inde Intracom- en Intrastat-aangifte, zijn beschikbaar (zier verder).

 

Derden uit Groot-Brittannië

Sage BOB beschouwd de derden uit Groot-Brittannië als internationale derde vanaf 01/01/2021, zonder dat er aanpassingen dienen te gebeuren in de configuratie van derdenfiches.

Derden uit Noord-Ierland

De Europese wetgeving blijft van toepassing in Noord-Ierland, maar enkel voor de overdracht van goederen, hetgeen dus een impact heeft op de Intracom- en Intrastat-aangifte.

Als er goederenoverdrachten plaatsvinden met derden uit Noord-Ierland, moet de landcode van het btw-nummer GB vervangen worden door XI voor de wettelijke documenten vanaf 2021.

Configuratie btw-voeten

Of uw derde nu gelokaliseerd is in Groot-Brittannië of in Noord-Ierland, het volgende moet u altijd aanpassen:

•  De configuratie van de boekhoudkundige elementen die standaard ingesteld werden in de signaletiekfiches van de derden (BTW-voeten en Sjablonen). De bestaande standaardboekingen moeten aangepast worden met de internationale btw-voeten.

•  Alle automatisch gebruikte documenten (typefacturen etc.).

Opgelet

De gehergroepeerde documenten die initieel aangemaakt werden met Europese btw-voeten in 2020, behouden de btw-voeten van het initiële document. Bijvoorbeeld: een offerte aangemaakt in december met een Europese btw-voet zal in 2021 geconverteerd worden naar een factuur met dezelfde btw-voet. De btw-voet in de factuur dient manueel aangepast te worden.

 

Intrastat: land van herkomst

De Intrastat-aangifte laat de landcode GB niet langer toe. De lijst met landen van herkomst bevat nu:

•  XU voor goederen afkomstig uit Groot-Brittannië

•  XI voor goederen afkomstig uit Noord-Ierland.

De betreffende configuraties dienen dus aangepast te worden.