Printervriendelijke versie

GEN – 018 (DEAL)

SAGE LINK

VOORBEREIDING DERDEN SAGE LINK

Welke voorbereidingen dienen getroffen te worden op het niveau van de derden in Sage BOB 50, om de correct gebruik te kunnen maken van Sage Link?

Alvorens te kunnen overgaan tot het gebruik van Sage Link, dient bepaalde informatie rond de in Sage DBFACT gebruikte derden gekend te zijn om zo, indien nodig, de juiste instellingen uit te voeren in het bijhorende Sage BOB 50 dossier.

Controle derdentypes

In Sage DBFACT is het mogelijk om een type naar keuze toe te kennen aan een derde, dat niet noodzakelijk beperkt is tot klant, leverancier… Het is daarom belangrijk om deze types te kennen voor het gebruik van Sage Link.

Dit gebeurt als volgt:

1.  Het scherm Relaties wordt geopend.

2.  De zone Relatie dient geselecteerd te worden.

3.  De toets <F5> opent de Lijst met derdentypes.

Relatie | Relatiebeheer | Nieuw/wijzigen

 

4.  De Code voor klanten, leveranciers en derden die zowel klant als leverancier zijn, dient genoteerd te worden.

5.  Eens deze informatie gekend is, mag dit scherm afgesloten worden.

Referentie derden in Sage BOB 50

In Sage DBFACT heeft elke derde een Nummer, het is dit nummer dat bij de synchronisatie via Sage Link gebruikt zal worden als derdenreferentie in het Sage BOB 50 dossier, wanneer de derde hierin nog niet bestaat.

Relatie | Relatiebeheer | Nieuw/wijzigen

 

OPGELET

In Sage DBFACT wordt de klant met Nummer 1 steeds beschouwd als de kassaklant voor het verkooppunt.