Printervriendelijke versie

GEN – 027

INSTALLATIE

LOGBESTANDEN SYNCHRONISATIE MET SAGE CRM

Hoe kan een logbestand met alle SQL-queries, uitgevoerd tijdens het synchroniseren van Sage BOB 50 en Sage CRM, opgeslagen worden?

Om het oplossen van eventuele problemen bij het synchroniseren met Sage CRM te vergemakkelijken, biedt Sage BOB 50 de mogelijkheid om een logbestand op te slaan. In dit bestand worden alle SQL-queries die gebruikt worden tijdens het synchroniseren, opgeslagen.

Het activeren van dit logbestand gebeurt als volgt:

1.  Het bestand BOB.ini dat zich in de installatiefolder van Sage BOB 50 bevindt, dient geopend te worden met een tekst-editor.

 

2.  De lijn LOG=YES dient toegevoegd te worden onder [OPTIONS].

 

3.  Na het opslaan van de aanpassing, kan het bestand afgesloten worden.

4.  Sage BOB 50 dient nu herstart te worden.

5.  Via een <Rechtermuisklik> dient het contextmenu geopend te worden.

6.  Onder het menupunt Geavanceerd wordt gekozen voor SQLLOG

 

In de installatiefolder van Sage BOB 50 bevindt zich nu een bestand SYNCHROCRM.htm. Wanneer een SQL-query uitgevoerd wordt, zal deze in dit bestand opgenomen worden, ongeacht deze query correct verliep of niet.

TIP Na het oplossen van het probleem, kan het nuttig zijn om het BOB.ini bestand terug in de oorspronkelijke toestand te brengen.