Specifieke verrichtingen 17/08/2017 - 1:37

Wijzigen van de afschrijvingsmethode voor vaste activa