Printervriendelijke versie

BANK – 005

Domiciliëring

Migratie naar SEPA

Hoe manueel DOM'80 domiciliëringen naar SEPA migreren?

Inleiding

Vanaf 1 februari 2014, worden de domiciliëringsoproepen niet langer gekenmerkt door een domiciliëringsnummer (DOM'80) maar door een mandaatreferentie en door het IBAN bankrekeningsnummer van de klant (SEPA).

Voor meer informatie is een gedetailleerde brochure over dit onderwerp beschikbaar op het volgende adres: http://www.sepabelgium.be/sites/default/files/SDD-brochure-version-3-1-Fev2013-nl_0.pdf.

Migratie

Wanneer een gebruiker niet wenst om automatisch zijn derden van DOM'80 naar SEPA domiciliëring te migreren (zoals beschreven in de FAQ_B50BANK004 "Hoe automatisch DOM'80 domiciliëringen naar SEPA migreren"), kan dit ook manueel gebeuren.

Dit gebeurt als volgt:

1.   De klantenfiche voor de te migreren derde wordt geopend op het tabblad Beschr.

Boekhouding & Financiën | Bestand | Klanten | Fiche | Beschr.

2.   Hier dient gecontroleerd te worden of de zone IBAN ingevuld is. Wanneer dit niet het geval is, moet deze zone aangevuld worden.

3.   Vervolgens wordt het tabblad Diverse geopend.

Boekhouding & Financiën | Bestand | Klanten | Fiche | Diverse

4.   In het gedeelte Domiciliëring moet nu het vak SEPA-Formaat aangevinkt worden. Dit zal de volgende zones activeren, die vervolgens aangevuld moeten worden:

Ref. mandaat: In deze zone wordt standaard de derdenreferentie voorgesteld. De gebruiker is echter vrij om hier een zelfgekozen waarde op te geven. Deze waarde is aanpasbaar zolang het vak Eerste domiciliëring met SEPA actief is.

CORE/B2B: Via deze lijst kiest de gebruiker welk mandaattype ondertekend werd door de derde.

Datum handteken.: De datum waarop het maandaat voor de domiciliëring ondertekend werd.

Eerste domiciliëring met SEPA: Dit vak geeft aan dat het om de eerste SEPA-transactie voor de derde gaat. Na de eerste transactie voor deze derde wordt dit vak automatisch afgevinkt.

Boekhouding & Financiën | Bestand | Klanten | Fiche | Diverse

5.   De knop  zal ten slotte de wijzigingen bewaren.

Na het uitvoeren van deze stappen is de migratie naar SEPA-domiciliëring voltooid voor deze gebruiker.