Printervriendelijke versie

BANK – 014

Betalingsenveloppe

Lijnkleuren in het Betalingsvoorstel

Hoe dienen de verschillende lijnkleuren in het Betalingsvoorstel voor een betalingsenveloppe geïnterpreteerd te worden?

Bij het raadplegen van het tabblad Betalingsvoorstel tijdens het aanmaken van een betalingsenveloppe, is het mogelijk dat de lijnen die hier voorkomen, verschillende kleuren hebben.

Boekhouding & Financiën | WorKSpaces | Bankverrichtingen |  | Nieuw betalingsbestand

 

De volgende gevallen kunnen zich voordoen in het scherm Geautomatiseerde betalingen:

·      De lijn verschijnt in het zwart: alle gegevens voor een correcte verwerking van de betaling door de financiële instelling zijn aanwezig.

·      De lijn verschijnt in het grijs: het totaalbedrag voor de betaling is negatief.

·      De lijn verschijnt in het rood: er ontbreken gegeven voor het correct uitvoeren van de betaling. De financiële instelling zal deze dus niet correct kunnen verwerken.