Printervriendelijke versie

BANK – 019

Betalingsenveloppe

Factuur niet in betalingsvoorstel

Waarom verschijnt een factuur niet in het Betalingsvoorstel bij het aanmaken van een betalingsenveloppe?

Wanneer in Sage BOB 50 een betalingsenveloppe aangemaakt wordt, is het om verschillende redenen mogelijk dat een bepaalde factuur niet voorkomt in het Betalingsvoorstel. Dit document zal de meest gangbare redenen hiervoor opsommen:

Boekhouding & Financiën | WorKSpaces | Bankverrichtingen |  | Nieuw betalingsbestand

 

·     De factuur in kwestie is nog niet vervallen op de datum die gekozen werd in de zone Verv. op in het tabblad Selectie (van het scherm Geautomatiseerde betalingen).

·     In het tabblad Selectie (van het scherm Geautomatiseerde betalingen) werd een filter toegepast of werd er een keuze gemaakt in het gedeelte Selectie, waardoor de factuur in kwestie uitgesloten wordt (bijvoorbeeld: de naam van de derde in de factuur komt niet voor in de lijst van… tot of het vak Nationale begunstigden werd niet aangevinkt terwijl de factuur gebruik maakt van een nationale derde).

·     In de fiche van de derde voor de factuur in kwestie, werd het vak Manuele betaling aangevinkt onder het tabblad Bank, waardoor de factuur de status Manuele betaling kreeg.

·     Bij het ingeven van de factuur in kwestie werd het vak Geblokk. betaling aangevinkt in de hoofding van het ingavescherm.

Tip

Zowel de keuze voor Manuele betaling als Geblokkeerde betaling kan ongedaan gemaakt worden via het venster dat verschijnt wanneer de factuur geselecteerd wordt in de Leveranciershistoriek en de knop  gebruikt wordt.

 

·     De factuur in kwestie is nog niet gecentraliseerd en de keuze De geprecentraliseerde documenten toevoegen is afgevinkt in het tabblad Selectie (van het scherm Geautomatiseerde betalingen), of de Precentralisatie van boekingen op derden is helemaal niet actief.

·     De betaling dient niet te gebeuren voor een geboekte factuur, maar voor een document in BOB‑demat (met de optie Betaling uitvoeren) en de optie Te betalen documenten uit de Sage-box toevoegen is afgevinkt in het tabblad Selectie (van het scherm Geautomatiseerde betalingen), of het document werd nog niet verzonden naar de Sage-box.

·     De factuur in kwestie werd al volledig afgepunt met een ander document, zoals een creditnota of de DP voor de overschrijving.

·     Er vond al een gedeeltelijke betaling plaats voor de factuur in kwestie en deze betaling wordt nog als lopende beschouwd. Hier dient onderscheid gemaakt te worden naargelang de Precentralisatie van boekingen op derden actief is of niet en de aanwezigheid van een DP op de overschrijving:

- De precentralisatie is actief en er werd een DP voor de gedeeltelijke betaling geboekt: de DP werd verwijderd voor deze gecentraliseerd kon worden.

- De precentralisatie is actief en er werd geen DP voor de gedeeltelijke betaling geboekt: de boeking van de gedeeltelijke betaling in het financiële dagboek vond (nog) niet plaats.

- De precentralisatie is niet actief en er werd een DP voor de gedeeltelijke betaling geboekt: de DP werd nog niet gecentraliseerd.

- De precentralisatie is niet actief en er werd geen DP voor de gedeeltelijke betaling geboekt: de boeking van de gedeeltelijke betaling in het financiële dagboek vond nog niet plaats en werd nog niet gecentraliseerd.

Tip

De status Lopende betaling kan gecontroleerd worden via het venster dat verschijnt wanneer de factuur geselecteerd wordt in de Leveranciershistoriek en de knop  gebruikt wordt.