Printervriendelijke versie

BANK – 023

Betalingsenveloppe

Documenten sorteren op vervaldatum

Hoe kan prioriteit gegeven worden aan de langst vervallen documenten bij het uitvoeren van betalingen?

Bij het aanmaken van een betalingsenveloppe is het mogelijk om de lijst met te betalen documenten in het Betalingsvoorstel zo te rangschikken dat de langst vervallen documenten bovenaan de lijst verschijnen. Zo kunnen deze prioritair behandeld worden.

Dit gebeurt als volgt:

1.      De betalingsenveloppe wordt op de klassieke manier aangemaakt.

2.      In het venster Geautomatiseerde betalingen wordt het tabblad Betalingsvoorstel geopend.

3.      In de keuzelijst naast de naam van de enveloppe wordt gekozen voor Vervaldag.

Boekhouding & Financiën | WorKSpaces | Bankverrichtingen |  | Nieuwe betalingsenveloppe

 

Na deze stappen zullen de meest dringende documenten bovenaan de lijst verschijnen.