Printervriendelijke versie

BANK – 003

Recuperatie CODA

Automatisch beheer BTW op (bank)kosten

Hoe kan de BTW op (bank)kosten automatisch beheerd worden bij het inlezen van CODA bestanden?

1.   Bij het inlezen van een CODA-bestand is voor elke lijn een kostencode aangegeven.

Bijvoorbeeld:

FAQB50NL-Coda.jpg

In dit geval werden er € 121 bankkosten aangerekend, verdeeld in € 100 kosten en € 21 BTW. Ook de kostencodes zijn duidelijk te zien in dit voorbeeld.

 

2.   Om de BTW automatisch te beheren, moeten deze kostencodes juist ingesteld worden. Dit gebeurt via de tabel Kostencodes.

 

Boekhouding & Financiën | Bestand | Tabellen bankverbinding | Kostencodes

In dit scherm kan het gedrag van elke kostencode aangepast worden. In het voorbeeld wordt code 011 gebruikt, deze is direct gekoppeld aan een type BTW waarvoor ook een BTW-voet werd opgegeven.

De code 006 die bij het bedrag van de kosten zonder BTW hoort, is gekoppeld aan het type Andere (als voor Bankkosten gekozen werd, neemt Sage BOB 50 de rekening die werd opgegeven als Automatische rekening).

 

FAQB50NL-Kostencode06.jpg

Boekhouding & Financiën | Bestand | Tabellen bankverbinding | Kostencodes

Voor een automatische boeking van de BTW op de rekening die in bovenstaand scherm werd aangegeven, moet het vakje Ingaven BTW financieel aangevinkt worden in de fiche van de rekening. Als er op deze rekening een BTW-voet gedefinieerd is, zal het BTW-bedrag geboekt worden volgens het gedrag van deze BTW-voet. Is dit niet het geval, dan zal de boeking van de BTW gebeuren volgens de BTW-voet van de kostencode van het type BTW (011).

FAQB50NL-Rek657000ConfigBankkosten.jpg

Boekhouding & Financiën | Bestand | Boekhoudplan

 

Het gedrag van de BTW ingevuld in de kostencode of in de fiche van de kostenrekening, kan nagegaan worden via het Beheer van de BTW-codes.

 

Boekhouding & Financiën | Extra | Configuratie | Beheer BTW-codes

Als we nu het CODA-bestand inlezen, krijgen we het volgende resultaat:

 

FAQ50NL-20606.jpg

Boekhouding & Financiën | WorKSpaces | Beheer van de ingaven | Financieel

De BTW is correct toegepast en de kosten werden op de juiste rekening geboekt.