Printervriendelijke versie

BANK – 007

Recuperatie CODA

Regels rekeninguittreksels: kredietkaarten

Hoe kunnen het brutobedrag en de commissie voor verrichtingen met een kredietkaart op aparte rekeningen geboekt worden in de financiële ingave voor een rekeninguittreksel?

Na het recupereren van een elektronisch bankrekeninguittreksel of CODA-bestand via de werkomgeving Bankverrichtingen, zal een financiële ingave ontstaan.

Boekhouding & Financiën | WorKSpaces | Bankverrichtingen

Boekhouding & Financiën | WorKSpaces | Beheer van de ingaven

 

Het is mogelijk om, voor de verrichtingen die gebeurden via een kredietkaart, het brutobedrag en de commissie automatisch op verschillende rekeningen te boeken in de resulteren financiële ingave.

Sage BOB 50 maakt gebruik van zogenaamde boekingsregels om het brutobedrag en de commissie op te splitsen. Deze boekingsregels baseren zich op bepaalde codes die opgeslagen zijn in de CODA-bestanden. Omdat de gebruiker deze codes niet altijd even makkelijk kan terugvinden, biedt Sage BOB 50 een aantal standaard boekingsregels aan voor de meest gebruikte kredietkaarten. Deze kunnen naar wens van de gebruiker aangepast worden.

In wat volgt wordt een standaard boekingsregel voor een Visa kredietkaart aangepast.

Om van deze functionaliteit gebruik te kunnen maken, dienen de volgende stappen uitgevoerd te worden.

1.   In het scherm Regels rekeninguittreksels: kredietkaarten wordt via de knoppen , ,  of  de fiche voor de gewenste kredietkaart gekozen.

Boekhouding & Financiën | Bestand | Tabellen bankverbinding | Regels rekeninguittreksels: kredietkaarten

 

2.   De zones Rekening brutobedrag en Rekening commissie worden vervolgens aangevuld met K, L, of A voor respectievelijk klanten, leveranciers of algemene rekeningen.

3.   Bijkomende zones zullen verschijnen voor het ingeven van de specifieke klant, leverancier of algemene rekening. Deze dienen natuurlijk correct aangevuld te worden, samen met een eventuele Mededeling.

Tip

Indien de vereiste module aanwezig is en de gebruiker dit wenst, kunnen ook de nodige analytische waardes hier opgegeven worden via de tabbladen onderaan het venster.

 

Boekhouding & Financiën | Bestand | Tabellen bankverbinding | Regels rekeninguittreksels: kredietkaarten

 

4.   De knop  zal ten slotte de fiche bewaren.

 

Opgelet

Wanneer een regel aangepast wordt terwijl er zich al rekeninguittreksels In afwachting in de werkomgeving Bankverrichtingen bevinden, zal Sage BOB 50 dit aangeven. Door bevestigend te antwoorden op de waarschuwing, zal het rekeninguittreksel opnieuw geanalyseerd worden, rekening houdend met de aangepaste regel.

 

 

Na het uitvoeren van deze stappen, zal, bij het inlezen van nieuwe elektronische bankrekeninguittreksels, rekening gehouden worden met de nieuw opgestelde regel.

Boekhouding & Financiën | WorKSpaces | Beheer van de ingaven

 

Tip

Wanneer de gewenste kredietkaart niet bestaat in de fiches van Sage BOB 50, volstaat het om een fiche aan te maken met als referentie het sleutelwoord dat voor deze kaart teruggevonden wordt in het CODA-bestand.

 

Tip

Het is steeds mogelijk om het toepassen van nieuwe of gewijzigde regels te forceren op de rekeninguittreksel In afwachting in de werkomgeving Bankverrichtingen.

Dit gebeurt via de knop  uit de werkomgeving Bankverrichtingen, gevolgd door de knop  naast de zone Directory in het gedeelte Rekeninguittrekselbestanden.