Printervriendelijke versie

BANK – 008

Recuperatie CODA

Regels rekeninguittreksels: bankkaarten

Hoe kunnen verrichtingen op een aparte rekening per bankkaart geboekt worden in de financiële ingave voor een rekeninguittreksel?

Na het recupereren van een elektronisch bankrekeninguittreksel of CODA-bestand via de werkomgeving Bankverrichtingen, zal een financiële ingave ontstaan.

Boekhouding & Financiën | WorKSpaces | Bankverrichtingen

Boekhouding & Financiën | WorKSpaces | Beheer van de ingaven

 

Het is mogelijk om het Type en de Rekening van een lijn in deze financiële ingave automatisch te laten toekennen in functie van de bankkaart die gebruikt werd voor de verrichting uit het elektronische rekeninguittreksel of CODA-bestand.

Tip

Deze functionaliteit is niet beperkt tot het gebruik van bankkaarten, voor elke betaalkaart waarvoor het kaartnummer opgenomen wordt in het rekeninguittreksel (bijvoorbeeld tankkaarten) kan ervan gebruik gemaakt worden.

 

In wat volgt wordt gebruik gemaakt van de nummers van de verschillende tankkaarten om de gemaakte kosten op een specifieke algemene rekening per tankkaart te boeken.

Om van deze functionaliteit gebruik te kunnen maken, dienen de volgende stappen uitgevoerd te worden.

1.   In het scherm Bankkaarten wordt via de knop  een nieuwe fiche toegevoegd.

Boekhouding & Financiën | Bestand | Tabellen bankverbinding | Bankkaarten

 

2.   In de zone Nummer dient het kaartnummer opgegeven te worden.

3.   Het is eventueel mogelijk om een of meerdere Omschrijving(en) op te geven, samen met een Categorie.

Tip

De Categorie heeft een eerder informatief karakter en is niet noodzakelijk bij het recupereren van CODA-bestanden. Deze wordt hier dan ook niet verder besproken.

 

4.   Na het aanvinken van het vak Defaultboeking kan uit de bijbehorende lijst gekozen worden voor K (klant), L (leverancier) of A (algemene rekening). In de zone hiernaast kan de specifieke klant, leverancier of algemene rekening gekozen worden.

Tip

Indien de vereiste module aanwezig is en de gebruiker dit wenst, kunnen ook de nodige analytische waardes hier opgegeven worden.

 

Boekhouding & Financiën | Bestand | Tabellen bankverbinding | Bankkaarten

 

5.   De knop  zal ten slotte de fiche bewaren.

Na het uitvoeren van deze stappen, zal, bij het inlezen van nieuwe elektronische bankrekeninguittreksels, rekening gehouden worden met de nieuw opgestelde regel.

Boekhouding & Financiën | WorKSpaces | Beheer van de ingaven

 

Tip

Het is steeds mogelijk om het toepassen van nieuwe of gewijzigde regels te forceren op de rekeninguittreksel In afwachting in de werkomgeving Bankverrichtingen.

Dit gebeurt via de knop  uit de werkomgeving Bankverrichtingen, gevolgd door de knop  naast de zone Directory in het gedeelte Rekeninguittrekselbestanden.