Printervriendelijke versie

BANK – 022

Rekeninguittreksels

Instellen Sage BOB 50 voor CODA by CODABOX

Hoe kan Sage BOB 50 ingesteld worden voor het recuperen van CODA's afgeleverd door CODA by CodaBox?

Wanneer CODA-bestanden afgeleverd worden door CODA by CodaBox, zullen deze opgeslagen worden in de verschillende subfolders van de folder die ingesteld werd in de toepassing van CodaBox.

Tip

Voor meer informatie rond het instellen van deze folder in de CodaBox-toepassing, is er de documentatie van CodaBox.

 

Omdat CODA by CodaBox een boomstructuur van folders aanmaakt volgens het ondernemingsnummer, het jaar en het IBAN-nummer, zal elke subfolder toegekend kunnen worden aan één bepaald financieel dagboek.

Opgelet

De onderstaande stappen zullen herhaald moeten worden wanneer het jaartal in de folderstructuur veranderd.

 

Het toekennen van een folder aan een dagboek gebeurt als volgt:

1.      De dagboekfiche wordt geopend op het tabblad Transfer.

2.      In de zone Transferdirectory van het deel Rekeninguittrekselbestanden wordt de folder met CODA's voor dit dagboek gekozen.

Boekhouding & Financiën | Extra | Configuratie | Dagboekenlijst

 

3.      De knop  zal ten slotte de wijzigingen opslaan.

Deze stappen dienen herhaald te worden voor elke folder en het bijhorende dagboek. Hierna zal Sage BOB 50 correct geconfigureerd zijn voor het gebruik met CODA's in aparte folders.