Printervriendelijke versie

ACCT – 036

Analytiek

Analytiek ingeven voor gecentraliseerde boeking

De analytiek werd niet ingevuld tijdens een boeking, deze is reeds gecentraliseerd. Kan dit achteraf nog gebeuren?

De onderstaande boeking bevat geen analytische ingaven. Deze dienen echter wel toegevoegd te worden.

Boekhouding & Financiën | Raadplegen | Dagboeken

1.   Om analytische ingaven toe te voegen, dient gebruik gemaakt te worden van het venster Dagboeken raadplegen - analytische ingaven. In dit venster zien we voor het gekozen dagboek enkel die boekingen waarvoor analytische ingaven gedaan werden.

Boekhouding & Financiën | Raadplegen | Analytische dagboeken

2.   Hier moet dus via de knop  de gewenste boeking (zonder analytiek) aan de grid worden toegevoegd. In het huidige voorbeeld is dit document nr. 20110011. Na het document gekozen te hebben, wordt dit geïmporteerd via de knop . Dit laat het gewenste document in de grid verschijnen.

Boekhouding & Financiën | Raadplegen | Analytische dagboeken |

3.   Eens het document in de grid opgenomen is, kan via de knop  de boeking vervolledigd worden met analytiek. Hierna dient deze boeking natuurlijk bewaard te worden.

Boekhouding & Financiën | Raadplegen | Analytische dagboeken |

4.   De analytische ingave(n) is/zijn nu toegevoegd aan de boeking.

Boekhouding & Financiën | Raadplegen | Analytische dagboeken