Printervriendelijke versie

DEMAT – 011

Raadplegen

Samenvatting elektronische factuur tonen

Hoe kan een samenvatting van een ontvangen factuur of creditnota weergegeven worden in BOB‑demat?

Voor facturen of creditnota’s die in het formaat e-fff of PDF+ ontvangen werden, bestaat de mogelijkheid om een snel overzicht van de inhoud ervan te tonen.

Tip

Facturen of creditnota’s in e-fff- of PDF+-formaat zijn herkenbaar aan het pictogram  in de boomstructuur.

 

Dit gebeurt als volgt:

1.       De werkomgeving BOB-demat wordt geopend.

2.      In de boomstructuur wordt de gewenste elektronische factuur geselecteerd.

3.      Het contextmenu wordt geopend via een <Rechtermuisklik> in de kwalificatiezone.

4.      Het menupunt Overzicht inhoud elektr. documenten wordt gekozen.

Boekhouding & Financiën | WorKSpaces | BOB-demat

 

Na deze stappen wordt het scherm Overzicht inhoud elektr. doc. geopend, waarin de samengevatte informatie uit de elektronische factuur of creditnota zichtbaar is.