Printervriendelijke versie

DEMAT – 021

Raadplegen

Zoeken in de sage-box

Hoe kan het zoeken in de Sage-box mogelijk gemaakt worden voor documenten die na de bijhorende boeking ingescand werden?

Wanneer een document via een etiket verbonden wordt aan een al uitgevoerde boeking, zal normaal gezien de tekenherkenning niet optreden en zal dus het opzoeken via bepaalde criteria in de Sage‑box niet mogelijk zijn. Sage BOB 50 laat echter toe om toch automatisch de tekenherkenning op deze documenten toe te passen, zodat alle zoekopdrachten in de Sage-box gebruikt kunnen worden.

OPGELET

Deze werkwijze zal ervoor zorgen dat elk document uit een bepaalde verwervingsfolder herkend zal worden via de tekenherkenning. Hier dient rekening mee gehouden te worden aangezien er een limiet is aan het aantal pagina’s dat herkend kan worden.

 

De volgende werkwijze dient gevolgd te worden:

1       Het scherm Opties BOB-demat van de werkomgeving BOB-demat wordt geopend.

2.      Het tabblad Demat. wordt gekozen.

Boekhouding & Financiën | WorKSpaces | BOB-demat |  | Opties

 

3.      De gewenste Verwervingsfolder dient gekozen te worden.

4.      Het vak Automatische tekenherkenning dient aangevinkt te worden.

5.      De knop  zal ten slotte de wijzigingen opslaan.

Na deze stappen zullen alle documenten die via de aangepaste folder verworven worden, een tekenherkenning ondergaan. Zo kunnen deze documenten teruggevonden worden via zoekopdrachten in de Sage-box.