Printervriendelijke versie

ACCT – 005

Expertmodus

Expertmodus niet beschikbaar

Waarom kan de Expertmodus niet geactiveerd worden voor een bepaald dossier?

Het is mogelijk dat in het scherm Opties van een bepaald dossier de mogelijk voor het activeren van de Expertmodus niet geboden wordt, of dat het menu Expert wel aanwezig is, maar niet alle mogelijkheden beschikbaar zijn in dit menu.

De reden hiervoor is dat er gebruik gemaakt wordt van ingaven op afstand, met andere woorden dat een Verbindingstype verschillend van Geen verbinding ingesteld werd in het scherm Opties.

Algemene configuratie |  | Algemeen | Dossier

 

Wanneer er gebruik gemaakt wordt van ingaven op afstand en er dus een verbinding is tussen het dossier bij de klant en het dossier bij de fiduciaire, kunnen sommige functionaliteiten van de Expertmodus leiden tot inconsistenties tussen beide dossier. Daarom wordt de Expertmodus uitgeschakeld bij een dergelijke werkwijze.