Printervriendelijke versie

ACCT – 020

Personaliseren

Vorderingen - Termijnen

Waartoe dienen de opties Vorderingen - Termijnen in de Algemene opties van de Boekhouding?

Algemene configuratie | Instellingen | Opties

Er bevinden zich 2 kolommen bij deze optie waarvan de waardes aangepast kunnen worden. De ene kolom heeft weerslag op de Weergave van de vorderingen en termijnen, de andere op het Afdrukken.

De kolom Weergave

Deze kolom beïnvloedt de weergave van het Vorderingen Overzicht in de Derdenfiche. Deze weergave bevindt zich onder het tabblad D/C Kla. of D/C Lev. en dient gekozen te worden in de lijst Type.

Boekhouding & Financiën | Bestand | Klanten/Leveranciers

 

Het is mogelijk om in de kolom Weergave waardes toe te voegen door de cursor op de laatste lijn te plaatsen en een lijn toe te voegen via de toets <↓> waarop een getalwaarde kan ingevoerd worden (dagen wordt automatisch toegevoegd). Als de waarde voor het aantal dagen een negatief getal bedraagt, zal deze verschijnen bij Vervallen sinds meer dan. Is de waarde positief, dan verschijnt deze onder Te vervallen in minder dan.

 

Opgelet

Deze kolom heeft enkel betrekking op de weergave in de derdenfiches, er zal niets veranderen aan de berekening van aanmaningen etc.

De kolom Afdrukken

Deze kolom beïnvloedt de berekening en (bepaalde) afdrukken van de Aanmaningen klanten.

·     De Samenvattende lijst voor de aanmaningen zal rekeningen houden met de 2 grootste getallen in deze kolom om een beknopt overzicht van de aanmaningen weer te geven.

FAQ50NL_274_04.jpg

Boekhouding & Financiën | Verwerking | Aanmaningen klanten

 

·     De Aanmaningen. Bij de standaardaanmaningen wordt vanaf een bepaald niveau aangegeven hoe lang een bedrag reeds vervallen is. Bij het berekenen van deze vervallen bedragen wordt rekening gehouden met de tijdsintervallen die opgegeven zijn in de kolom Afdrukken.

FAQ50NL_274_05.jpg

Boekhouding & Financiën | Verwerking | Aanmaningen klanten

 

Als de bedragen in de kolom Afdrukken aangepast worden, zal de berekening van de (te) vervallen bedragen op basis van deze wijzigingen aangepast worden.

FAQ50NL_274_06.jpg

Algemene configuratie | Instellingen | Opties | Algemene opties

FAQ50NL_274_07.jpg

Boekhouding & Financiën | Extra | Configuratie | Tekst voor aanmaningen

De bedragen zijn nu terug te vinden in de juiste kolommen (in dit geval -30 dagen, 30 - 90 dagen, 90 -120 dagen en + 120 dagen) maar de kolomtitels dienen nog manueel aangepast te worden via het scherm Lay-out documenten.

 

Opgelet

In de kolom Afdrukken kunnen geen lijnen toegevoegd of verwijderd worden, enkel aanpassingen zijn mogelijk.