Printervriendelijke versie

ACCT – 124

Personaliseren

Weergave afpuntingen

Hoe kunnen de afpuntingen van boekingen gekleurd weergegeven worden bij het raadplegen?

Omdat de afpuntingen van boekingen een belangrijke rol spelen in Sage BOB 50, bestaat de mogelijkheid om deze extra duidelijk weer te geven bij het raadplegen. Zo is het mogelijk om een reeks kleuren te definiëren die gebruikt zullen worden om alle lijnen met eenzelfde afpuntingsnummer aan te duiden.

Dit gebeurt als volgt:

1.      Het scherm Opties wordt geopend.

2.      Onder het knooppunt Instellingen toepassing wordt gekozen voor Kleuren instellen.

3.      Het vak Gekleurde afpunting dient aangevinkt te worden.

4.      Via een klik op de rechthoeken onder dit vak kunnen de gewenste kleuren gekozen worden.

Algemene instellingen |  | Instellingen toepassing | Kleuren instellen

 

5.      De knop  zal de keuze bevestigen.

6.      Als alle kleuren gekozen werden, mag het scherm Opties verlaten worden via de knop .

Na deze stappen wordt de lijst met kleuren gebruikt bij het weergeven van de afpuntingen.

Boekhouding & Financiën | Raadplegen | Leveranciershistoriek