Printervriendelijke versie

ACCT – 130

Configuratie

Valuta in financiële dagboeken

Waartoe dient de zone Valuta die in de dagboekfiches verschijnt als het Valutabeheer actief is?

Eens het Valutabeheer actief is in een dossier, verschijnt de zone Valuta onder het tabblad Eigenschappen van een dagboekfiche. Deze zone is enkel belangrijk voor financiële dagboeken.

Boekhouding & Financiën | Extra | Configuratie | Dagboekenlijst

 

In deze zone dient enkel een Valuta gekozen te worden als de effectieve bankrekening die met dit dagboek verbonden is, ook in deze valuta gevoerd wordt.

Als de Valuta aangevuld werd, zal dit een weerslag hebben op de financiële boekingen in dit dagboek:

·     De waarde in de kolom Val. (vreemde valuta) kan niet langer aangepast worden.

·     Het Beginsaldo en Eindsaldo worden in de gekozen valuta weergegeven en niet in de basisvaluta (vaak EUR) van het dossier, om overeen te stemmen met de werkelijke toestand van de bankrekening.

Boekhouding & Financiën | WorKSpaces | Beheer van de ingaven | Financieel

 

OPGELET

Voor een bankrekening in de basisvaluta dient deze zone niet aangevuld te worden in de dagboekfiche, aangezien het hier belangrijk is om begin- en eindsaldo in de basisvaluta te zien. Eventuele verrichtingen in vreemde valuta kunnen nog steeds gebeuren via de kolom Val.