Printervriendelijke versie

ACCT – 137

Raadplegen & afdrukken

Automatisch afpunten

Hoe functioneert de assistent Automatische afpunting?

De assistent Automatische afpunting verrichtingen laat toe om het dossier te overlopen op nog niet afgepunte verrichtingen en om hierbij indien nodig, de afpunting uit te voeren.

Hierbij zijn een aantal instellingen mogelijk, die hier voor elk scherm verklaard worden:

1.      Stap 1: hier wordt gekozen voor Tussen twee data of Tussen twee periodes. De eerste optie laat toe om een selectie van de boekingen tot op dagniveau te maken, terwijl de tweede optie enkel op periode niveau selecteert.

Boekhouding & Financiën | Verwerking | Automatische afpunting

 

2.      Stap 2: Hier wordt gekozen welk rekeningtype (Klanten-, Leveranciers- en/of Algemene rekeningen) automatisch afgepunt zal worden. Wanneer het gewenst is dat de bestaande (manueel) aangebrachte gedeeltelijk afpuntingen behouden en eventueel vervolledigd worden, dient de gelijknamige optie aangevinkt te worden voor het gewenste rekeningtype.

Opgelet

Als het vak Gedeeltelijke afpunt. bewaren niet aangevinkt is, kunnen de eerder gemaakte gedeeltelijk afpunten verloren gaan.

 

Tip

De afpuntingen op automatische rekeningen werden meestal automatisch door Sage BOB 50 aangebracht. Als het toch gewenst is om ook deze rekeningen automatisch af te punten, dient het gelijknamige vak aangevinkt te worden.

 

3.      Stap 3/4/5: In functie van de gekozen rekeningtypes, kan hier op de klassieke manier een selectie van de betrokken Klanten, Leveranciers of Algemene rekeningen gemaakt worden. Eventueel kunnen voor klanten en leveranciers ook geprecentraliseerde documenten afgepunt worden via het vak onderaan het scherm.

Boekhouding & Financiën | Verwerking | Automatische afpunting

 

4.      Stap 6: Hier wordt het Opzoekniveau voor het combineren van de documenten bepaalde. Elk hier beschreven niveau zal het vorige niveau impliceren, maar zal dan ook meer tijd in beslag nemen:

Saldo rekening = 0: Wanneer het saldo van de rekening 0 is, worden alle verrichtingen op de rekening met elkaar afgepunt.

1 voor 1: voor elk document wordt gezocht naar 1 ander document om de volledige afpunting uit te voeren.

1 voor 2: voor elk document wordt gezocht naar een combinatie van 2 documenten om de volledige afpunting uit te voeren.

1 voor 3: voor elk document wordt gezocht naar een combinatie van 3 documenten om de volledige afpunting uit te voeren.

2 voor 2: voor elke combinatie van 2 documenten wordt gezocht naar een combinatie van 2 documenten om de volledige afpunting uit te voeren.

Boekhouding & Financiën | Verwerking | Automatische afpunting

 

5.      Stap 7/8/9: De volgende scherm bevatten geen instellingen meer en kunnen eenvoudigweg bevestigd worden.