Printervriendelijke versie

ACCT – 006

Wettelijke documenten

Btw-brieven optionele voorschotten (wetgeving BE 2017)

Hoe kan bepaald worden of de optionele maandelijkse voorschotten voor de trimestriële btw opgenomen worden in de btw‑brieven?

Sinds 2017 is het niet langer verplicht om bij een trimestriële btw-aangifte maandelijks een voorschot te betalen aan de btw-administratie.

Sage BOB 50 laat echter toe om deze voorschotten toch op te nemen in de btw-brieven als dit gewenst is. Het al dan niet opnemen van de voorschotten gebeurt als volgt:

1.      De btw-aangifte voor het betreffende trimester wordt geopend.

2.      Het tabblad Betalingsinformatie wordt gekozen.

3.      Het vak Vraag klant om de maandelijkse voorschotten te betalen zal bepalen of de voorschotten vermeld worden op de btw-brief.

4.      Als het vak aangevinkt is, kunnen het Eerste voorschot en het Tweede voorschot voor het volgende trimester nog manueel aangepast worden.

Tip

Standaard stelt Sage BOB 50 1/3 van het te betalen bedrag voor het huidige trimester voor.

 

Boekhouding & Financiën | WorKSpaces | Beheer officiële documenten | Btw-aangifte

 

5.      De btw-aangifte kan nu op de klassieke manier verder verwerkt worden.

Opgelet

Bij het derde trimester is het voorschot nog steeds verplicht. Het vak Vraag klant om de maandelijkse voorschotten te betalen zal hier bepalen of het voorgestelde voorschot het volledige bedrag voor de huidige periode bevat (afgevinkt) of stelt voor om dit bedrag in twee delen op te splitsen (aangevinkt).

 

Boekhouding & Financiën | WorKSpaces | Beheer officiële documenten | Btw-aangifte

 

Tip

Het standaardgedrag (aan- of afgevinkt) voor het vak Vraag klant om de maandelijkse voorschotten te betalen kan ingesteld worden via het scherm Opties, onder het knooppunt BTW-brieven.