Printervriendelijke versie

ACCT – 019

BTW-aangifte

Detail BTW-vakken afdrukken

Hoe alle ingaven afdrukken voor een bepaald vak van de BTW-aangifte?

Bij een BTW-controle kan het nuttig zijn om de ingaven die aan de basis liggen van een bedrag in één van de vakken van de BTW-aangifte af te drukken.

Om deze bewerking uit te voeren zal het gebruik van de Multi-vensterweergave en de sneltoetsen zeer nuttig blijken.

1.   De lijn van het vak waarvoor de ingaven afgedrukt moeten worden, selecteren (tabblad BTW-aangiften)

Boekhouding & Financiën | WorKSpaces | Beheer officiële documenten | BTW-aangifte

 

2.   Door gebruik te maken van de Multi-vensterweergave kan (via de knop ) het venster Detail van BTW-vak opgeroepen worden. Via dezelfde methode kan in dit scherm weer een ingavedagboek gekozen worden, om zo het scherm Dagboeken raadplegen - specifieke BTW-bewegingen te openen (Multi-venster).

Boekhouding & Financiën | WorKSpaces | Beheer officiële documenten | BTW-aangifte

3.   Om deze lijst af te drukken, kan de toets <F12> gebruikt worden om een PDF-bestand aan te maken of <SHIFT>+<F12> (sneltoetsen) om deze lijst als een PDF-bijlage van een mail te versturen.