Printervriendelijke versie

ACCT – 039

Intrastat-aangifte

Correctie rode lijnen Intrastat-aangifte

Wat betekenen de rode lijnen in de Intrastat aangifte? Hoe kunnen deze gecorrigeerd worden?

Boekhouding & Financiën | WorKSpaces | Beheer officiële documenten | Intrastat-aangifte

De rode lijnen in het scherm wijzen op het ontbreken van verplichte velden of een combinatie van velden die niet mogelijk is. Via een dubbelklik op de rode lijn wordt een ingavescherm geopend waar de correcties en aanvullingen uitgevoerd kunnen worden.

Boekhouding & Financiën | WorKSpaces | Beheer officiële documenten | Intrastat-aangifte

 

De meest voorkomende redenen voor een >rode lijn zijn:

·     Het Stelsel is leeg of bevat een incorrecte waarde.

·     Het veld Verricht. is leeg of bevat een incorrecte waarde.

·     De Goederencode is leeg of incorrect.

·     De Massa is ingegeven als een negatieve waarde.

·     De Eenh. is ingegeven als een negatieve waarde.

·     De Eenh. is verschillend van "-" of niet leeg (vb p/st) maar de waarde is toch 0.

·     De Eenh. is gelijk aan "-" of leeg maar heeft een waarde groter dan 0.

·     Het Gewest is niet aangegeven.

·     De optie Uitgebreide aangifte staat aan maar Transp. en/of Incoterm is/zijn leeg.

Algemene configuratie | Instellingen | Opties | Wett. Doc. | Intrastat

 

Opgelet

Uitgezonderd van de velden Dagboek en Doc. dienen alle velden ingevuld te zijn.

 

De volgende punten komen enkel voor in een Luxemburgs dossier:

·     De waarde voor Stat. waarde ligt lager dan 1.

·     De optie Gedetailleerde lijst staat aan maar Transp. is leeg.

Algemene configuratie | Instellingen | Opties | Wett. Doc. | Intrastat