Printervriendelijke versie

ACCT – 084

FAIA

FAIA-export zonder MAR

Hoe kan een correcte FAIA-export aangemaakt worden wanneer er geen gebruik gemaakt wordt van het Minimum Algemeen Rekeningstelsel?

Om te voorkomen dat het FAIA-exportbestand geweigerd wordt wanneer een boekhoudplan verschillend van het MAR gebruikt wordt, dienen de volgende stappen uitgevoerd te worden:

1.   De Tweede referentie op de algemene rekeningen dient geactiveerd te worden via het scherm Opties.

Algemene configuratie | Instellingen | Opties | Boekhouding | Algemene opties

 

2.   In het boekhoudplan dient voor elke algemene rekening de zone Ref. 2 aangevuld (en bewaard) te worden. Per algemene rekening die de overeenkomstige referentie (nummer van de rekening) uit het MAR ingegeven te worden in de zone Ref. 2.

Tip

Deze aanpassing kan ook gebeuren via de lijstweergave van het boekhoudplan. Deze werkwijze kan de aanpassing versnellen.

 

Boekhouding & Financiën | Bestand | Boekhoudplan | Fiche

 

3.   In het BOB.INI bestand dient de lijn FAIAPCN=NO toegevoegd te worden onder het deel [OPTIONS].

Na het uitvoeren van deze stappen zal de FAIA-export gebruik maken van de opgegeven tweede referenties en zal het exportbestand niet langer geweigerd worden.