Printervriendelijke versie

ACCT – 087

Jaarlijkse klantenlisting BTW

Klanten met eenzelfde btw-nummer

Hoe dienen klanten met verschillende fiches maar eenzelfde btw-nummer op de jaarlijkse klantenlisting voor de btw verwerkt te worden?

Het is mogelijk dat in Sage BOB 50 meerdere klanten voorkomen met eenzelfde btw-nummer. Deze klanten kunnen er dus voor zorgen dat op de jaarlijkse klantenlisting voor de btw meerdere lijnen voorkomen met eenzelfde btw-nummer maar verschillende klantenreferenties.

Boekhouding & Financiën | WorKSpaces | Beheer officiële documenten |  | Nieuwe jaarlijkse klantenlisting

 

Deze in het rood weergegeven lijnen verhinderen het correct aanmaken van de jaarlijkse klantenlisting.

De jaarlijkse klantenlisting kan als volgt gecorrigeerd worden:

1.   Het scherm Jaarlijkse klantenlisting dient geopend te worden op het tabblad Klantenlisting.

2.   Een van de rode lijnen (met een meerdere malen voorkomend btw-nummer) dient geselecteerd te worden.

3.   De knop  zal alle lijnen met eenzelfde btw-nummer samenvoegen. De Klant. Ref. en Naam zullen overgenomen worden uit de initieel geselecteerde lijn.

Boekhouding & Financiën | WorKSpaces | Beheer officiële documenten |  | Nieuwe jaarlijkse klantenlisting

 

Na het uitvoeren van bovenstaande stappen, kan de jaarlijkse klantenlisting correct aangemaakt worden op de klassieke manier.

Tip

Via de knop  die enkel voor samengevoegde lijnen (vet weergegeven) actief zal zijn, kunnen deze lijnen weer opgesplitst worden.