Personalisering

Is het mogelijk om een geformatteerde nummering te gebruiken bij de ingaven?

Bij de ingaven in vreemde valuta is slechts een beperkt aantal vreemde valuta's zichtbaar. Is het mogelijk om valuta's toe te voegen?

Hoe kan er bij de ingaven voor gezorgd worden dat de cursor stopt in de zone Mededeling maar enkel wanneer deze leeg is?

Hoe ervoor zorgen dat de cursor nooit stopt in de zone voor de mededeling bij het ingeven van een document?

Hoe correct de betalingstermijn 30 dagen eind van de maand instellen?

Hoe kan tijdens het uitvoeren van een ingave gebruik gemaakt worden van de verschillende defaultboekingen uit de derdenfiche?

Hoe kunnen, bij het uitvoeren van een ingave, de laatst gebruikte boekingsrekeningen eenvoudig opnieuw benut worden?

Hoe kan de algemene rekening voor een foutief ingeboekte boeking gecorrigeerd worden?

Hoe kan de methode voor het recupereren van de btw-code bij het aanpassen van een rekening in de ingave, gekozen worden?

 
Algemeen

Bij het openen van een dagboek verschijnt de foutmelding "Het dagboek XXXX wordt reeds gebruikt." of "Het dagboek XXXX is geblokkeerd door een andere gebruiker.". Hoe kan dit verholpen worden?

Hoe kan een factuur ingegeven worden in een periode voorafgaande aan de laatste gecentraliseerde periode?

Hoe een document ingeven in een voorgaande periode (van een voorgaand boekjaar)?

Er werd een aankoop-/verkoopboeking uitgevoerd en gecentraliseerd. Dit blijkt achteraf een vergissing te zijn. De gebruiker beschikt niet over Expert-rechten in Sage BOB 50, hoe kan deze boeking toch ongedaan gemaakt worden?

Hoewel alle dagboeken correct zijn aangemaakt, verschijnt er bij het ingeven toch de melding "Geen dagboek gedefinieerd voor dit invoertype".

Hoe kan de coherentie tussen het aantal te centraliseren boekingen en het werkelijke aantal tijdelijke boekingen in de dagboeken hersteld worden?

 
Aan- / Verkopen

Hoe kan het overdragen van kosten of opbrengsten geautomatiseerd worden?

Na aanschaf van het Pack Bank wordt bij het ingeven van documenten voor een leverancier steeds om een bankrekeningnummer gevraagd. Deze leverancier wordt echter steeds contant betaald en het bankrekeningnummer zal dus nooit ingegeven worden voor deze leverancier of het is zelfs niet gekend. Kan de vraag om een rekeningnummer uitgeschakeld worden?

Hoe kan een commerciële korting ingeven worden bij het boeken?

Hoe kan een disconto met bijkomende commerciële korting beheerd worden?

Hoe kan een controle op dubbele documenten uitgevoerd worden in Sage BOB 50?

Hoe kan een aankoopboeking met gedeeltelijk aftrekbare btw uitgevoerd worden zodat de niet aftrekbare btw niet automatisch op de betrokken kostenrekening geboekt wordt?

Hoe dient een terugstuurbare verpakking in een aankoopfactuur opgenomen te worden?

Hoe kan disconto vermeden worden bij creditnota's?

 
Financiële / Diverse boekingen

Hoe kan het inboeken/afpunten van financiële boekingen geoptimaliseerd worden?

Hoe een sjabloon gebruiken bij de financiële ingaven?

Hoe kunnen bij het aanmaken van een Sage BOB 50 dossier voor een al bestaande onderneming de beginsaldo's voor de financiële dagboeken correct geïnitialiseerd worden?

Waardoor wordt de melding "Opgelet! Het bedrag van dit document lijkt niet overeen te stemmen. Wenst u het bedrag te recupereren?" veroorzaakt?

Waarom is de knop voor het opslaan van een financiële boeking uitgegrijsd?

Hoe kunnen financiële kosten en opbrengsten zoals betalingsverschillen, disconto, interesten enz. voor elke bankrekening op een verschillende boekingsrekening geboekt worden?

Waarom verschijnt er een foutmelding bij het ingeven op een financiële rekening in een diverse post?

Hoe kan de foutmelding "Ongeldige karakters" vermeden worden bij een financiële ingave?

Hoe kunnen de ontvangen SODA's (loonfiches) verwerkt worden?

Hoe kunnen de opgeslagen boekingsrekeningen voor SODA's aangepast worden?

Hoe kan bij het boeken van de betaling van een factuur met disconto, rekening gehouden met de verschillende btw-codes in deze factuur?

 
Btw-codes

Waarom wordt een bepaalde BTW-voet niet weergegeven bij het ingeven van een document? De BTW-voet is nochtans aangemaakt in het dossier.

Hoe een boeking uitvoeren waarvoor de BTW niet aftrekbaar is?

 
Importeren / Exporteren

Hoewel het Excelbestand bedragen met 2 decimalen bevat, worden deze zonder decimalen geïmporteerd in diverse posten. Hoe deze situatie verhelpen?

Kan een defaultboeking ook aan de derdenfiche toegevoegd worden aan de hand van een ingavelijn?

 

 

Naar het vorige niveau