Printervriendelijke versie

ACCT – 010

Ingaven

Sjabloon gebruiken bij financiële ingaven

Hoe een sjabloon gebruiken bij de financiële ingaven?

Het gebruik van een sjabloon bij een financiële ingave kan nuttig blijken voor het optimaliseren van de herhaaldelijke ingaven, zoals maandelijkse kosten (huur, schoonmaak, ...).

Een sjabloon zal dus een reeks van geschematiseerde boekingen opslaan om deze op regelmatige basis te importeren. Na het importeren kunnen de bedragen nog aangepast worden alvorens ze opgeslagen worden.

Het gebruik van een sjabloon gebeurt in 2 fases:

·     Het aanmaken en bewaren van de geschematiseerde boekingen.

·     Het importeren van het sjabloon bij de financiële ingave.

Schematische boekingen aanmaken en bewaren

FAQ50NL_276_01.jpg

Boekhouding & Financiën | Bestand | Sjablonen

1.   Het knooppunt Financieel selecteren in de boomstructuur.

2.   Op de knop  klikken om een sjabloon toe te voegen.

3.   De inhoud van de financiële boeking ingeven.

a.      De Referentie en Omschrijving van het sjabloon

b.     De verschillende elemententen van de geschematiseerde financiële boeking: het Type, de Rekening, het Bedrag, de Opmerking en eventuele analytische informatie.

4.   Het sjabloon opslaan.

 

Tip

Het is mogelijk om een reeks boekingen opgeslagen in een financieel dagboek rechtstreeks als sjabloon te bewaren. Deze bewerking is beschikbaar vanaf het opslaan van deze boekingen in het financieel dagboek en gebeurt via de knop  | Export naar een sjabloon.

Import van de sjabloon bij het ingeven van een financiële boeking

FAQ50NL_276_02.jpg

Boekhouding & Financiën | WorKSpaces | Beheer van de ingaven | Financieel

Op het niveau van de financiële boeking:

1.   D ingeven in de kolom Type: het venster Import sjablonen wordt automatisch geopend.

2.   In het venster Import sjablonen:

a.      Eventueel het Dossier selecteren waar het sjabloon werd opgeslagen. Sage BOB 50 stelt standaard het huidige dossier voor.

b.     De Referentie van het te importeren sjabloon kiezen.

c.      Het verdelingstype voor de bedragen kiezen uit:

·        Te verdelen bedrag: dit bedrag zal pro rata verdeeld worden volgens de bedragen opgeslagen in het sjabloon.

·        Hoofdbedrag (1st): de andere bedragen zullen aangepast worden in functie van de verhouding tussen het eerste bedrag uit het sjabloon en het hier ingegeven bedrag.

·        Coëfficiënt: dit wordt toegepast op de bedragen uit het sjabloon.

 

Opgelet

De verschillende verdelingstypes voor de bedragen van schematische boekingen uit het sjabloon hebben geen enkele invloed op de bedragen die als Vast opgegeven werden. Deze laatste behouden hun waarde zoals opgegeven in het sjabloon; de verdeling zal enkel op de andere bedragen uitgevoerd worden.

3.   De Datum voor de financiële boeking ingeven en, eventueel, een Opmerking die van toepassing zal zijn op alle boekingen van het sjabloon. 

4.   De import van de boekingen in de financiële ingave bevestigen via de knop .

FAQ50NL_276_06.jpg

Boekhouding & Financiën | WorKSpaces | Beheer van de ingaven | Financieel

Gevolgen van de verdelingstypes

Te verdelen bedrag: Het bedrag dat in deze zone ingegeven is, zal proportioneel verdeeld worden over de origineel ingegeven bedragen van elke boeking in het sjabloon, behalve voor de boekingen van het type Vast. Met andere woorden: het verschil tussen het Te verdelen bedrag en de bedragen van het type Vast zal verdeeld worden volgens de ratio's van de niet-vaste bedragen.

 

FAQ50NL_276_03.jpg

Boekhouding & Financiën | WorKSpaces | Beheer van de ingaven |Financieel |  | Import vanuit een sjabloon

 

Hoofdbedrag (1st): Een ratio wordt berekend op basis van het hier opgegeven bedrag en dat opgegeven op de eerste lijn van het sjabloon. Deze ratio wordt vervolgens toegepast op alle boekingen waarvoor het bedrag niet als Vast is aangeduid.

 

FAQ50NL_276_04.jpg

Boekhouding & Financiën | WorKSpaces | Beheer van de ingaven |Financieel |  | Import vanuit een sjabloon

Coëfficiënt: Het hier ingegeven coëfficiënt zal toegepast worden op alle boekingen waarvoor het bedrag niet als Vast is aangeduid.

 

FAQ50NL_276_05.jpg

Boekhouding & Financiën | WorKSpaces | Beheer van de ingaven |Financieel |  | Import vanuit een sjabloon