Printervriendelijke versie

ACCT – 025

Ingaven

Ingavepad enter-toets instellen

Hoe ervoor zorgen dat de cursor nooit stopt in de zone voor de mededeling bij het ingeven van een document?

Wanneer de <Enter>toets wordt gebruikt voor het verplaatsen van de ene ingavezone naar de andere binnen een ingavevenster, stopt de cursor automatisch in bepaalde ingavezones, waaronder Mededeling.

Boekhouding & Financiën | WorKSpaces | Beheer van de ingaven | Aankopen

Om het automatisch stoppen in de zone Mededeling te voorkomen:

In het ingavevenster dient via het contextmenu de optie Instellen ingavepad geselecteerd te worden.

Boekhouding & Financiën | WorKSpaces | Beheer van de ingaven | Aankopen

 

Boekhouding & Financiën | WorKSpaces | Beheer van de ingaven | Aankopen |

<Rechtermuisklik> | Instellen ingavepad

 

·     In de kolom Zone van het venster Ingavepad entertoets, moet gekozen worden voor Mededeling.

·     In de kolom Stop, ter hoogte van de lijn Mededeling, dient Nooit gekozen te worden uit de lijst (dit verschijnt na een klik in de zone).

·     In de kolom Conditie, klik op Alle in de lijst zodat deze bewerking geldt voor alle dagboeken of kies de gewenste dagboeken via de lijst.

·     Bewaar vervolgens via .