Printervriendelijke versie

ACCT – 038

BTW-codes

BTW-voet wordt niet getoond bij ingave

Waarom wordt een bepaalde BTW-voet niet weergegeven bij het ingeven van een document? De BTW-voet is nochtans aangemaakt in het dossier.

Het probleem kan meerdere oorzaken hebben, hieronder worden de belangrijkste aangegeven:

1.   Bij het ingeven wordt een bepaalde BTW-voet (of BTW nat.) niet weergegeven hoewel deze wel bestaat in het dossier (hier gaat het om de voet V 21%):

Boekhouding & Financiën | WorKSpaces | Beheer van de ingaven

De controle of de BTW-voet en -aard bestaan, gebeurt via het Beheer BTW-codes.

Boekhouding & Financiën | Extra | Configuratie | Beheer BTW-codes

 

In het gedeelte Controles van het tabblad Eigenschappen wordt de Geldigheid van een bepaalde BTW-voet aangegeven. Als de ingaveperiode niet in de geldigheidsperiode valt, zal deze BTW-voet niet zichtbaar zijn bij het ingeven. Is het gebruik van deze bepaalde BTW-voet toch gewenst, dan dient de geldigheidsperiode te worden aangepast.

Boekhouding & Financiën | Extra | Configuratie | Beheer BTW-codes

 

Boekhouding & Financiën | WorKSpaces | Beheer van de ingaven

 

2.   Het kan ook gebeuren dat bij het kiezen van de BTW-nat. de gewenste BTW-voet en -aard helemaal niet in de lijst verschijnen.

Boekhouding & Financiën | WorKSpaces | Beheer van de ingaven

Ook dit is een probleem met geldigheidsdata in het scherm voor het Beheer van de BTW-codes. Hier is de geldigheidsdatum voor alle BTW-voeten incorrect en moet deze in de "groepstitel" aangepast worden.

Boekhouding & Financiën | Extra | Configuratie | Beheer BTW-codes

 

Boekhouding & Financiën | Extra | Configuratie | Beheer BTW-codes

 

Na de aanpassing zal de juiste BTW-voet weer gekozen kunnen worden.

Boekhouding & Financiën | WorKSpaces | Beheer van de ingaven

 

3.   Er moet ook goed rekening mee gehouden worden dat enkel de BTW-codes getoond worden die van toepassing zijn op de derde gebruikt in het document. Meer bepaald: naargelang er in de derdenfiche bij BTW de landcode van de wetgeving van het dossier, een landcode binnen de EU of een landcode buiten de EU ingegeven werd, zullen respectievelijk de Nationale, EU of Internationale BTW-voeten voorgesteld worden.

Boekhouding & Financiën | Extra | Configuratie | Beheer BTW-codes

 

Als er bijvoorbeeld een derde uit de EU gebruikt wordt, geeft dit in Sage BOB 50 het volgende resultaat:

Boekhouding & Financiën | WorKSpaces | Beheer van de ingaven